logo incluvisie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (de banenafspraak). In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Wat houdt de quotumwet … Lees meer

SROI

Social return-afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en worden als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. De centrale overheid (ministeries, gemeenten, provincies etc.) neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze … Lees meer

Lijst met sites en bureaus

Deze vacaturesites, bureaus en instanties hebben vacatures en/of kunnen jou helpen bij en vinden van een baan als je een beperking hebt. Vacaturesites: Nationale Talentenbank Onbeperkt aan de Slag  Landelijk Vacat Alleen voor wajongeren Werving & selectie, uitzendbureaus Ctalents,  zintuiglijke beperking, landelijk Dovekwasten.nl, biedt werk aan schilders met een gehoorbeperking Equal Recruitment, werving & selectiebureau … Lees meer

Statuten Stichting Incluvisie

2019TV56564FKE oprichting Stichting Incluvisie Heden, zestien oktober tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Ronald Schultinga, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: ——————————————–de heer Fabian Emmanuel Keijzer, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Leeu-warden op … Lees meer