logo incluvisie

Informatiecoördinator Juridische Zaken bij DNB

Informatiecoördinator Juridische Zaken

Vervul een spilfunctie in de vindbaarheid van informatie en het delen van ‘best practices’ als Informatiecoördinator van Juridische Zaken

 

Jij hebt impact

Het werk van DNB gaat over financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Indirect heb jij daar als Informatiecoördinator ook impact op. We opereren in een internationaal speelveld, in een wereld die continu verandert, complexer wordt en meer divers. We werken dagelijks aan een divers medewerkersbestand met een goede aansluiting bij de maatschappij. We richten ons expliciet op het vergroten van diversiteit op het gebied van gender, culturele achtergrond en mensen met een arbeidshandicap. Meer diversiteit zorgt er voor dat we complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken waardoor we uiteindelijk allemaal ons werk beter doen. Deze vacature is bijzonder goed geschikt voor kandidaten met een arbeidshandicap.

Behoor jij tot deze doelgroep en pas jij in het profiel, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

 

Zo doe je dat als Informatie Coördinator bij DNB

Als Informatiecoördinator binnen de divisie Juridische Zaken ontwikkel en beheers je de digitale kennisomgeving die je collega’s dagelijks gebruiken. Je ziet kansen voor verbetering en past deze kennisomgeving zodanig aan dat de aanwezige kennis toegankelijk en makkelijk vindbaar is.

 

Wat ga je precies doen?

 • Je maakt een inventarisatie van de bestaande digitale juridische kennisomgeving en doet een voorstel voor een verbeterde structuur.
 • Je implementeert de afgesproken verbeterde informatiestructuur.
 • Je verhoogt de vindbaarheid van de documenten binnen de genoemde digitale juridische kennisomgeving.
 • Je neemt gebruikers mee in de nieuwe structuur en inspireert hen om de eigen werkwijze hierop aan te passen. \
 • Je haalt ‘best practices’, waaronder juridische adviezen, op en geeft deze een vindbare passende plek binnen de verbeterde kennisomgeving.
 • Je onderhoudt contact met collega’s en bent op de hoogte van lopende procedures en de fases waarin ze zich bevinden.
 • je houdt actief je collega’s op de hoogte van actuele literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

 

Hier doe je dat J

Je werkt als Informatiecoördinator bij de divisie Juridische Zaken. De divisie Juridische Zaken (Juza) bewaakt de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van DNB. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over alle juridische aspecten van de taken van DNB, bijvoorbeeld als onderdeel van het ESCB of het SSM, maar ook over nationale taken zoals betalingsverkeer of resolutie. Bovendien verzorgt Juza de bedrijfsjuridische advisering binnen DNB, is zij verantwoordelijk voor compliance en integriteit en belast met het opleggen van lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes. De divisie adviseert over geldende wettelijke bepalingen, voert al dan niet in overleg met externe juridische adviseurs bestuurs- en civielrechtelijke procedures en stelt in voorkomende gevallen wet- en regelgeving op. Juza is onderverdeeld in drie afdelingen: TW (Toezicht & Wetgeving), IIBB (Institutioneel, Internationaal, Bedrijfsjuridisch & Betalingsverkeer) en C&I (Compliance & Integriteit). Er werken 65 medewerkers; voornamelijk juristen. Binnen Juza bestaat een professionele en informele werksfeer, waarin de nadruk ligt op juridisch excellente, pro-actieve en oplossingsgerichte advisering. Samenwerking, kennisdeling en afstemming zijn belangrijk. Permanente opleiding is essentieel en er bestaat veel ruimte tot verdere ontwikkeling. Detacheringen en stages worden gestimuleerd Normaal gesproken werk je vanuit ons kantoor in Amsterdam. In de huidige maatschappelijke situatie werkt het overgrote deel van onze medewerkers vanuit huis. DNB zorgt ervoor dat je dit uitstekend kan doen, denk aan laptop, telefoon en thuiswerkplekinrichting. Zodra de situatie het toelaat hopen we iedereen weer regelmatig op kantoor te verwelkomen!

 

Dit breng je mee

Jij bent een initiatiefnemer en wacht niet af tot het werk op je af komt. Je beweegt je gemakkelijk tussen de verschillende managementlagen en organisatieonderdelen en legt makkelijk contact. Daarin ben je organisatiesensitief en omgevingsbewust.

 

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 • Je hebt minimaal een bachelor, bijvoorbeeld in de richting van civiel, financieel of bestuursrecht
 • Ervaring met het beheer van informatiesystemen is een pré

 

Dit bieden we je

Een werkweek die aansluit op jouw balans, belastbaarheid en ambitie. Idealiter werk je – verspreid over meerdere dagen – tussen de 16 en 18 uur per week. Verder bieden we je werk midden in de financiële en economische actualiteit bij een heel diverse, betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving en die doorlopend innoveert. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting

 

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

 • Een salaris op basis van schaal 7. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Een 13de maand en 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden.

Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,1%.

 • Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 • Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
 • Een goede balans tussen je professionele en je privéleven.

 

Interesse:

 

Mail maar Martin van de Beek. Kwartiermaker Inclusie bij DNB M.van.de.Beek@dnb.nl