Werkervaringsplaats communicatie, Utrecht

logo cosbo

Werkervaringsplaats communicatiedeskundige

Cosbo Stad Utrecht behartigt sinds 1975 de belangen van oudere inwoners in Utrecht, zodat die hun leven invulling kunnen geven zoals zij dat wensen en adequate ondersteuning krijgen als dat nodig is. Stichting COSBO-Stad-Utrecht is een kleine organisatie met vier medewerkers en een grote groep oudere vrijwilligers. We richten ons op beleidsmatige versterking van de positie van ouderen in de stad Utrecht. Wij zijn op zoek naar een

Communicatie deskundige die in staat is samen met de directeur een communicatieplan te schrijven voor Cosbo-stad-Utrecht.

We bieden een Werkervaringsplek Communicatie  voor min. 10 uur p/w voor een periode van 4 maanden, bij voorkeur vanaf 1 mei tot 1 september

Wat ga je doen? 
• Je analyseert de huidige communicatie-uitingen van Cosbo-stad-Utrecht.
• Je inventariseert wensen en ervaringen van zowel ouderen als gemeente, raad en organisaties voor ouderen op het gebied van communicatie van en met Cosbo-stad-Utrecht.
• Je onderzoekt de ingezette communicatiemiddelen (o.a. website, nieuwsbrief, Facebook en twitter)
• Je schrijft een communicatieplan met heldere doelstellingen en advies over communicatiemiddelen en -methodes waarmee Cosbo-stad-Utrecht de komende jaren op inspirerende wijze kan communiceren met ouderen, gemeente en andere stakeholders.

Wat is daarvoor nodig?
• Een relevante opleiding (HBO-niveau).
• Goede kennis van communicatiemiddelen en – ontwikkelingen
• Kennis van Social media, Google analytics, WordPress
• In staat om zelfstandig te werken.
• Brede interesse in thema’s die bij COSBO centraal staan, zoals wonen, zorg, welzijn.
• Betrokkenheid, flexibiliteit, pro-activiteit en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
• Beschikbaarheid minimaal 3 maanden 16 uur p/w.
• Mensen met een beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
• We hanteren een vrijwilligersvergoeding van max. € 150 p/m

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Beer Boneschansker, directeur van COSBO: 06-22044028. Meer informatie over ons werk is te vinden op de website: www.cosbo-stad-utrecht.nl. Ons kantoor is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in de wijk Kanaleneiland. Vanwege de Corona-maatregelen werken wij op dit moment zoveel mogelijk thuis. Er is een beperkte stagevergoeding mogelijk en we vergoeden reiskosten.