logo incluvisie

Evenementen die door Incluvisie worden georganiseerd, waar Incluvisie bij betrokken is of die Incluvisie relevant vindt.

 

 

 

 

12 oktober 2023 van 15.00 – 17.00: Online Netwerkgesprek tussen werkgevers en (ander)werkzoekenden (netwerk Incluvisie-werkgevers).

Incluvisie organiseert een gesprek tussen werkgevers en werknemers met een beperking over wederzijdse vooroordelen. Zo leren beiden elkaar beter begrijpen en het levert, zo is de ervaring toch ook vaak matches op. Lees meer en meld je aan.

 

15 november 2023: Nationale werkbezoekdag.

Tijdens deze dag, georganiseerd door JobOn kunnen werkzoekenden en werkenden met elkaar netwerken. Incluvisie zal in samenwerking met JobOn zoveel mogelijk werkenden en werkzoekenden stimuleren om mee te doen aan deze dag .