logo incluvisie

Over ons

Over ons: Wat willen wij bereiken?

Stichting Incluvisie bestaat uit een groep gedreven belangenbehartigers die landelijk opereren, en met een geheel eigen visie op hoe Inclusie het best bereikt kan worden.

Iedereen met een visuele, auditieve of fysieke functiebeperking kan participeren. Daar wordt de hele samenleving beter van.

De sleutel tot participatie is een stijging van werkgelegenheid, want als je werkt heb je meer geld en dus meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
Incluvisie gaat de komende jaren hard werken aan relevant en toegankelijk werk. Met werk bedoelen wij werk op het eigen niveau waar alle benodigde aanpassingen om optimaal te kunnen functioneren kunnen worden ingezet. Incluvisie werkt ook aan de digitale toegankelijkheid die nodig is om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Binnen onze projecten werken wij altijd met ervaringsdeskundigen. Zij zijn de echte experts. Vanuit hun expertise maken wij beleid en zoeken wij de samenwerking met o.a. werkgevers, maatschappelijke organisaties, hulpverleners, belangenbehartigers, politiek en lokale en regionale beleidsmakers.
Wil je met ons meedoen? Kijk bij contact voor de gegevens.

Onze Ambities

Wij vertellen je graag hoe wij onze doelen gaan bereiken.  

Onze standpunten

Natuurlijk nemen wij als belangenbehartiger standpunten in over alle ontwikkelingen m.b.t. werk en digitale toegankelijkheid en delen deze met de landelijke en gemeentelijke politiek, en met andere relevante organisaties. Lees hier meer over onze standpunten.

Missie en Visie

Aan de basis van al onze activiteiten liggen een missie en visie.

Onze lobby

Natuurlijk brengen wij onze standpunten onder de aandacht zodat er ook daadwerkelijk dingen gaan veranderen Op dit moment voeren we een actieve lobby om de 900.000 mensen die wel een beperking hebben maar niet in het doelgroepregister vallen een gezicht te geven. Wr zijn de lobby gestart met een bijeenkomst met professionals in toeleiding naar arbeid en ervaringsdeskundigen. Doe jij met ons mee?  Op onze pagina Buiten het doelgroepregister lees je wat wij allemaal doen en geven we informatie over welke mogelijkheden er nog wel zijn om werk te vinden

Organisatie

Bestuur:

Naast de betaalde medewerkers, Roos Hoelen als kwartiermaker en Ingeborg van der Pijl als trainer van de vrijwillige coaches, werken 25 vrijwillige coaches, 12 vrijwillige gespreksleiders bij de gesprekken met werkgevers van Netwerk Incluvisie-werkgevers, 2 vrijwilligers die de communicatie verzorgen en een stagiaire hbo rechten met enthousiasme aan het vergroten van het loopbaanperspectief van mensen met een beperking.

Stichting Incluvisie is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI
Dit betekent dat aan giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen van toepassing zijn.

Disclaimer