logo incluvisie

Privacyverklaring

Privacy verklaring Stichting Incluvisie

Stichting Incluvisie hecht grote waarde aan de privacy van haar vrijwilligers, deelnemers aan projecten en andere relaties.

In onderstaande verklaring vertellen wij daarom welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe wij hiermee omgaan en wat uw rechten zijn.

Verantwoordelijkheid

Voor de verwerking van de gegevens is verantwoordelijk:

Stichting Incluvisie

Ommelanderdrift 46

9781 LD  Bedum

KvK 76117766

Welke gegevens gebruiken wij? En waarvoor gebruiken wij die gegevens?

Als basis vragen wij uw naam en uw contact gegevens.

Stichting Incluvisie verstrekt en/of verkoopt geen gegevens aan derden.

Projecten

Voor projecten zijn eventueel aanvullende gegevens nodig. Wanneer dat van toepassing is, wordt dat in deze verklaring expliciet benoemd.

Houd mij op de hoogte

Als geïnteresseerde heeft u aangegeven dat wij u op de hoogte mogen houden van onze activiteiten.

Hiervoor gebruiken wij uw naam en email adres.

Netwerk Incluvisie-Werkgevers

Van deelnemers worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, e-mail adres, telefoon nummer, en eventueel organisatie naam en functie/branche. Deze gegevens worden gebruikt om contacten te onderhouden.

Ontmoeting op de werkvloer

Als u aan dit initiatief deelneemt, worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, e-mail adres, telefoon nummer, naam organisatie en functie/branche.

Deze gegevens worden gebruikt om contacten te onderhouden en te leggen.

Tevens wordt expliciet gevraagd of en hoe u vermeld wil worden op de site. U bepaalt welke gegevens eventueel vermeld worden. Publicatie op de site is geen verplichting binnen dit initiatief.

Wij vermelden niets op de site zonder uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op uw computer of mobiele device worden geplaatst en noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van onze website.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies, analyse cookies, andere tracking en profilering technieken.

Toestemming voor het gebruik van functionele cookies is niet verplicht.

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

  • uw gegevens bij ons opvragen.
  • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
  • uw gegevens laten verwijderen.
  • uw toestemming intrekken

Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming, op elk gewenst moment, later weer intrekken. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail aan info@incluvisie.nl.

Om te voorkomen dat wij gegevens verstrekken die niet van uzelf zijn, verzoeken wij u de volgende zaken te vermelden in elk verzoek en/of deze op te sturen zodra wij hier om vragen:

  • uw naam
  • uw contact gegevens
  • kopie van identiteitsbewijs en/of rijbewijs

Let op: indien wij om een kopie van uw legitimatie vragen dient u uw burger service nummer (BSN), foto en geboortedatum zwart te maken.

Uw BSN staat op twee plaatsen op uw document, zowel los als in de balk met nummers onderaan de pagina. Gelieve beide posities onleesbaar te maken.

Wij raden aan de mobiele app “Kopie ID” van de Nederlandse overheid te gebruiken voor het onleesbaar maken van de genoemde gegevens.

Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail.

U kunt ook een brief sturen naar:

Stichting Incluvisie

Ommelanderdrift 46

9781 LD  Bedum

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar 

info@incluvisie.nl

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe projecten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

Wij raden u aan bij uw volgende site bezoek te controleren of er wijzigingen in dit statement zijn aangebracht.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-12-2020