logo incluvisie

Actuele activiteiten en projecten

Stichting Incluvisie voert op dit moment onderstaande projecten uit. Wil jij ons laten weten waar we nog meer aan moeten werken of heb je een idee voor een project? Laat het ons vooral weten. Alle projecten worden bedacht en uitgevoerd met inzet van ervaringsdeskundigen.

 

VIR (Volledig Inclusief Recruitment) in het MKB. Echt iedereen doet mee!

Werkgevers nemen vaak alleen arbeidsbeperkten aan die in het doelgroepregister staan. Dat moet veranderen vinden Flexpay, Incluvisie en MB3 communicatie rondom een beperking.

Daarom gaan deze projectpartners 3 adviseurs Volledig Inclusief Recruitment opleiden die werkgevers ondersteunen bij het maken van echt inclusief personeelsbeleid. Beleid dat, rekening houdend met het zakelijk belang van de onderneming, gelijke kansen biedt aan mensen zonder beperking en aan alle mensen met een beperking.  

Doordat de professionele adviseurs zelf ook een beperking hebben zijn zij voor alle medewerkers in de organisatie meteen het bewijs dat professionaliteit en een beperking heel goed samengaan. Dat bevordert inclusie op natuurlijk wijze. 

Na afloop van de opleiding kunnen de adviseurs door bedrijven worden ingehuurd of worden aangenomen.

 

Inclumunity

 

 

 

 

 

Samenwerkingsverband van MB3 FlexPay, het sociaal uitzendbureau en Incluvisie.  Een baan begint niet bij het zoeken van een  vacaturetekst, maar bij jezelf! Werkzoekenden vinden een baan voor elkaar. Ontdek snel hoe dat werkt  Ga naar Inclumunity

 

Onbeperkt ondernemen

logo Bartimeusfonds1  logo incluvisie  

Ondernemen als alternatief voor werken in loondienst?

In dit project ondersteunt Incluvisie samen met, Het Bartiméus Fonds, Stichting Het Gehandicapte Kind en de Nationale Postcode Loterij mensen met een beperking die willen gaan ondernemen. De startende ondernemers worden een jaar lang gecoacht door succesvolle ondernemers die al hebben bewezen dat ondernemen en een beperking prima samen kunnen gaan. Meer weten of meedoen?  Lees dan verder.

 

Netwerk Incluvisie en werkgevers

Gesprekken tussen werkgevers en werknemers met een beperking over wederzijdse vooroordelen. Ze leren elkaar beter begrijpen en dat levert uiteindelijk meer banen op. Ben je werkgever, werkzoekende of werkende en wil je meepraten? Ga naar Netwerk Incluvisie en werkgevers

 

VIP-IT

logo Bartimeusfonds1

Er is grote krapte op de ICT- arbeidsmarkt. Slechts 29% van de visueel beperkten heeft werk. Project VIP-IT biedt een oplossing voor beide problemen door het opzetten van een, voor blinden en slechtzienden toegankelijk, IT-omscholingsprogramma met baangarantie. Hierdoor kunnen deelnemers na het succesvol afronden van de omscholing bij een werkgever aan de slag als softwareontwikkelaar. Dit project wordt uitgevoerd door Het Bartiméus Fonds, Hogeschool van Amsterdam en Incluvisie en gefinancierd door Het Bartiméus Fonds en het ministerie van VWS.

 

Je loopbaan (weer) op de rails. (Ander)Werk vinden of behouden.

           logo incluvisie   

Werkenden met een beperking coachen werkzoekenden (ook mensen die een andere baan zoeken) met een beperking.  Gedurende 1 jaar krijgen werkzoekenden individuele begeleiding en volgen ze workshops waardoor ze op eigen kracht de werkgever laten zien dat bepaalde vooroordelen helemaal niet kloppen. Ook meedoen? Werk vinden? Laat zelf de vooroordelen verdwijnen

 

Ontmoeting op de werkvloer

logo incluvisie

Werkzoekenden kunnen (online) op bezoek bij de werklocatie van werkenden met een beperking. Zij kunnen zo ervaren dat werken mogelijk is: ontmoeting op de werkvloer