Projecten

Actuele activiteiten en projecten

Stichting Incluvisie voert op dit moment onderstaande projecten uit. Wil jij ons laten weten waar we nog meer aan moeten werken of heb je een idee voor een project? Laat het ons vooral weten. Alle projecten worden bedacht en uitgevoerd met inzet van ervaringsdeskundigen.

 

 

 

 

 

 Nieuw !!! Inclumunity. 

Samenwerkingsverband van MB3 FlexPay, het sociaal uitzendbureau en Incluvisie. “Een baan begint niet bij een vacature tekst, maar bij jezelf!” Werkzoekenden vinden een baan voor elkaar. Ontdek snel hoe dat werkt 

Ga naar Inclumunity

Netwerk Incluvisie en werkgevers

Gesprekken tussen werkgevers en werknemers met een beperking over wederzijdse vooroordelen. Ze leren elkaar beter begrijpen en dat levert uiteindelijk meer banen op. Ben je werkgever, werkzoekende of werkende en wil je meepraten? Ga naar Netwerk Incluvisie en werkgevers

Werk vinden? Laat zelf de vooroordelen verdwijnen

    logo Bartimeusfonds       logo incluvisie   

Werkenden met een beperking coachen werkzoekenden met een beperking. Gedurende 1 jaar krijgen werkzoekenden individuele begeleiding en volgen ze workshops waardoor ze op eigen kracht de werkgever laten zien dat bepaalde vooroordelen helemaal niet kloppen. Ook meedoen? Werk vinden? Laat zelf de vooroordelen verdwijnen

Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen

Een samenwerking van Incluvisie met Loopbaangroep , ECIO, en Regioplan.
Jonge werkenden met een beperking laten studenten met een beperking (afhankelijk van de coronamaatregelen: virtueel) meelopen op hun werkplek. Studenten krijgen meer zicht op hun loopbaankansen en werkenden doen vaardigheden op die nuttig zijn voor hun loopbaan. Het project MDT dient als basis voor een onderzoek naar het verbeteren van loopbaankansen voor jongeren met een beperking.

Ontmoeting op de werkvloer

logo incluvisie

Werkzoekenden kunnen (online) op bezoek bij de werklocatie van werkenden met een beperking. Zij kunnen zo ervaren dat werken mogelijk is: ontmoeting op de werkvloer

De coronaprojecten

logo incluvisie

Incluvisie heeft verschillende projecten opgezet die onze achterban helpen om toch optimaal te kunnen werken en studeren in de 1,5 m. samenleving. Coronaprojecten