Stichting Incluvisie

Onze missie is het realiseren van inclusie, door middel van relevant en toegankelijk werk, door en voor mensen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hun behoefte aan ondersteuning staat centraal.

Visie

Volwaardige deelname aan het arbeidsproces van mensen met een functiebeperking bevordert inclusie. De juiste hulpmiddelen en ondersteuning maken het voor mensen met een fysieke, auditieve en/of visuele functiebeperking mogelijk om te participeren op de arbeidsmarkt.

Om dit te realiseren is actieve betrokkenheid en gerichte training van mensen met een functiebeperking nodig, zodat zij effectief hun belangen kunnen behartigen.

Volwaardige participatie van iedereen levert de maatschappij als geheel winst op. Stichting Incluvisie gaat hier mee aan de slag. Doet u mee?

Meedoen, vragen of contact?

Fijn dat je onze site bezoekt. Kijk rustig rond om te zien wat Incluvisie allemaal doet. Wil je meedenken/doen? Heb je een vraag of opmerking over werken of digitale toegankelijkheid? Wil je als professional met ervaringsdeskundigheid met ons meedenken? Bel of mail naar Roos Hoelen, kwartiermaker Incluvisie: roos@incluvisie.nl, telefoonnummer 06-20915820. We werken continu aan het optimaliseren van de toegankelijkheid van deze site.