logo incluvisie

mensen in park met rolstoel en blindengeleidestok

Via deze pagina deelt Incluvisie nieuws over werk en digitale toegankelijkheid

Heb jij nieuws dat je met ons wilt delen? Laat dat dan weten via roos@incluvisie.nl

 

 

 

19 mei 2023 – Wia  niet meer uitvoervaar

Volgens de nationale rekenkamer is de WIA niet meer uitvoerbaar.

 

16 februari 2023 – Weinig kans op hulp bij reintegratie door de gemeente 

Als je niet in het doelgroepregister staat en afhankelijk bent van je gemeente voor hulp bij re-integratie is de kans groot dat je niet geholpen wordt blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie

 

14 juli 2022 – Onbeperkt Ondernemen gaat van start in September

De Jury bestaande uit ervaren ondernemers heeft een keus gemaakt uit de startende ondernemers die een pitch hielden om toegelaten te worden tot Onbeperkt Ondernemen. We kijken uit naar alle mooie dingen die nog ontwikkeld gaan worden in dit project. 

 

11 juli 2022 – Belasting dienst nodigt ook arbeidsgehandicapten die niet in het doelgroepregister staan uit om te solliciteren

De meeste overheidsinstellingen werven alleen maar arbeidsgehandicapten die niet in het doelgroepregister staan. Daarmee zijn ze niet volledig inclusief. De belastingdienst nodigt nu ook mensen uit die onder de VN definitie van een handicap vallen. Incluvisie juicht dit natuurlijk van harte toe. 

 

 7 juli 2022 – Kamerbrief Carola Schouten over banen afspraak 

In de kamerbrief over de banenafspraak geeft minister Schouten aan onafhankelijk onderzoek te gaan doen naar de groep die buiten de banenafspraak valt. Incluvisie kijkt kritisch naar de opzet van het onderzoek. 

 

25 juni 2022 – Artikelen over verbreding banenafspraak in de media

De Volkskrant en het Financieel Dagblad brachten de problematiek van arbeidsgehandicapten die niet in het doelgroepregister vallen onder aandacht. 

 

22 juni 2022 – Aanbieding manifest “Niet Onbeperkt Genoeg” aan minister Schouten 

Incluvisie bood samen met de samenwerkingspartners minister Schouten het manifest “Niet Onbeperkt Genoeg” aan.  Lees meer 

 

2 maart 2022 – Lancering meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg”

Startfoundation heeft met steun van andere partijen waaronder Incluvisie een meldpunt opgezet voor mensen die buiten het doelgroepregister vallen. Het doel is om verhalen op te halen als basis voor een lobby voor eerlijker wet-en regelgeving.

 

28 februari 2022- Werkzoekenden met een beperking profiteren niet van de krappe arbeidsmarkt

Dat blijkt uit het onderzoek Inzicht in Inclusie iii van CBS en Nivel 

 

4 januari 2022 – oproep meewerken aan documentaire over werken met een visuele beperking

Noemi zoekt mensen die willen vertellen over de obstakels die zij ondervonden bij hun zoektocht naar werk. Doe jij mee?

 

26 november 2021 – Nominatie Ctalents Award

Kwartiermaker Roos Hoelen is genomineerd voor de Ctalents Award in de categorie Inspirator. U kunt op haar stemmen 

 

23 november 2021 – Aandacht voor mensen buiten het doelgroepregister in een maand gewijd aan mensen in het doelgroepregister

Tijdens de maand van de 1000 goede voorbeelden van mensen binnen het doelgroepregister die een baan vonden mocht Incluvsie een ander geluid laten horen. 

 

6 augustus 2021 – UWV wil meer inzetten op omscholing voor arbeidsgehandicapten

 

8 juli 2021 – VN verdrag is vijf jaar van kracht. De visie van Incluvisie 

Het is bijna zo ver: op 14 juli is het precies vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking trad. Dit verdrag moet de positie van mensen met een beperking versterken. Oók op de arbeidsmarkt. Toch bestaan er vijf jaar na dato nog altijd vooroordelen over werknemers met een beperking, die een sta-in-de-weg kunnen zijn in de zoektocht naar een baan. De komende week gaat Stichting Incluvisie  hierover in gesprek met verschillende werknemers. Want wat voor vooroordelen heersen er? En hoe ga je hier mee om? Vandaag de visie van Anke Smit

 

2 juli- Gezamenlijke oproep UWV en VNG voor betere dienstverlening aan mensen met een afstand tot arbeidsmarkt 

VNG en UWV vragen de overheid om samenwerking te faciliteren

 

1 juli 2021 – Verbreding pilot generieke werkplekken 

De pilot waarbij het UWV voor werkgevers meerdere werkplekken tegelijk inricht voor mensen met de zelfde beperking is verbreed naar de doelgroep van de gemeente. Helaas lijkt het er op dat mensen die niet in het doelgroepregister staan zijn uit gesloten. Maar daar gaat Incluvisie natuurlijk aan werken. 

 

18 juni 2021 – Geslaagde bijeenkomst “Op zoek naar werk, maar niet in het Doelgroep register”

17 juni organiseerde Incluvisie samen met IederIn, Support stotteren en Samen Bouwen aan Participatie een goed bezochte bijeenkomst voor werkzoekenden en professionals die een gebrek aan mogelijkheden tot arbeidsparticipatie ervoeren door het bestaan van doelgroep register. Er ontstonden mooie en nuttige gesprekken. Dat er iets moet gebeuren om 900.000 mensen buiten het doelgroepregister gelijke kansen op werk te bieden stond vast. Bekijk wat er nog meer besproken is en sluit je aan. 

 

6 mei – Ook vanuit de wetenschap klinkt de roep om meer te doen om Inclusie te realiseren 

Ton Wilthagen roept op tot  effectiever werken aan Inclusie 

 

3 mei 2021 – Participatiewet moet fundamenteel anders vinden gemeenten. 

Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten vindt dat de participatie wet niet werkt voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Er is geen plaats voor maatwerk 

 

1 mei 2021 –  Iederin vraagt aandacht voor mensen die niet in doelgroepregister staan 

Incluvisie vroeg al langer aandacht voor de positie van arbeidsgehandicapten maar nu doet IederIn dat ook. Incluvisie, Iederin en andere partijen stelde samen een beleidsplan op dat onder de aandacht gebracht gaat worden van politici. 

 

30 april 2021

Vandaag vierde Incluvisie de Dag vóór de arbeid voor iedereen. Ondanks de rommelige start door technische problemen werd het een mooie ontmoeting tussen werkzoekenden werkgevers en allerlei organisaties die vanuit hun invalshoek werken mogelijk maken. Lees meer 

 

2 februari 2021. Vraag om scholing als je een beperking hebt en werkloos bent. 

Dit onderzoek laat zien dat je ook met een beperking  werk kunt vinden dankzij scholing. Vraag er dus om bij UWV of Gemeente 

 

28 januari 2021 – Morena gaat voor Incluvisie aan de slag als communicatiemedewerker 

Morena is net afgestudeerd. Vanaf februari komt ze het team van Incluvisie tijdelijk versterken als communicatiemedewerker. Daarnaast zal ze deelnemen aan het project ‘ Werk vinden: Ruim zelf de vooroordelen uit de weg’, waarin werkenden met een beperking werkzoekenden met een beperking helpen bij hun zoektocht naar werk. Ze houdt je via haar blogs op de hoogte van wat ze in dit project allemaal leert. en meemaakt.  Lees hier het eerste deel, waarin ze ook meer over zichzelf vertelt.  Zoek jij ook nog werk? Je kunt je nog aanmelden. 

 

13 januari 2021 – Alle werkplekaanpassingen voor blinden en slechtzienden in de participatiewet weer terug naar het UWV.

Er is een Wetsvoorstel in de maak waardoor ook blinden en slechtzienden in de participatiewet hun werkplekaanpassingen straks weer van het UWV krijgen. De wet zou in 2022 in moeten gaan. 

 

15 December 2020 – Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen UWV wint 3e prijs in de race om de titel Ambtenaar van het Jaar 2020

Dit is een grote erkenning van het belang van voorzieningen voor de werkgelegenheid voor mensen met een beperking en Gefeliciteerd. Vanuit Incluvisie vinden wij dat dit van harte verdiend is en dat hebben wij dan ook kenbaar gemaakt

 

18 November 2020 – Mooie kans, in het bijzonder, voor werkzoekenden en werkenden met een beperking. Gratis loopbaanadvies.

Tijdelijk gratis loopbaanadvies voor iedere Nederlander. Voor iedereen die aan het werk wil blijven of op zoek is naar een baan. Maak gebruik van dit loopbaanadvies, juist als je een beperking hebt.  Maar wees er snel bij: de regeling loopt tot maart 2021

 

11 november 2020 – Banenafspraak niet gehaald. CNV weet waarom

Volgens Piet Fortuin van CNV komt dat ook doordat er nu mensen in het doelgroepregister staan die makkelijk zelf aan een baan kunnen komen. Dat klopt niet. Er vallen juist 900.000 arbeidsgehandicapten buiten het register die zonder hulp ook niet aan een baan komen. Lees het volledige bericht

 

18 september 2020 – UWV vergoedt nu ook aanpassingen voor de thuiswerkplek. 

Incluvisie deelde met het UWV problemen die mensen ondervonden doordat in coronatijd thuiswerkplekken niet werden vergoed. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vervolgens in gesprek gegaan om te onderzoeken of de regels niet versoepeld konden worden. Meer info

 

31 juli 2020 – Nieuwe lobby rondom banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Ben jij een van de 900.000 mensen die door de banenafspraak juist niet aan een baan lijkt te kunnen komen. Laat het weten aan Incluvisie. Samen met andere partijen gaan we weer lobbyen

 

6 juli 2020 –  Incluvisie krijgt subsidie van European Solidarity Corps 

Hierdoor kunnen we een bijeenkomst in november organiseren waarmee we een inclusieve studententijd realiseren voor iedere student. Zowel op studiegebied, maar ook op sociaal gebied en op de arbeidsmarkt waar een student naartoe werkt. Meer info 

 

27 mei 2020 – Gezocht vrijwilligers om mensen met een beperking te begeleiden in het OV

Maak werken weer mogelijk voor mensen met een beperking. Word reismaatje!!!

 

13 mei 2020 –  Onderzoek naar studenten met een beperking en zorg

Ben jij een student met een beperking, woon je zelfstandig krijg je hulp aan huis? Doe dan mee aan het onderzoek naar kwaliteit en logistiek van aan huis geleverde zorg

 

17 april 2020 – Doe mee met de appathon, zodat de corona app straks ook toegankelijk is voor mensen met een beperking.

 Samen met o.a Gebruiker Centraal en professoren van verschillende universiteiten roept Incluvisie mensen met motorische, visuele, auditieve of andere beperkingen met klem om op 18-19 april tijdens de appathon corona apps te testen op toegankelijkheid. Zie voor meer info hier de volledige tekst van de oproep en de ondertekenaars. En hier vind je informatie over hoe je jezelf kunt aanmelden voor de appathon

 

14 februari 2020 – Incluvisie heeft van ZonMW een subsidie gekregen om een netwerkproject uit te voeren.

 

12 februari 2020.  Rondetafel gesprek tweede kamer over Rapport Participatiewet

19 november 2019 verscheen er een vernietigend rapport over het resultaat van de Participatiewet. De tweede kamer wil dit verder uitzoeken en organiseert daarom een Rondetafel gesprek. 

 

7 februari 2020.  SER constateert dat uitkeringen een belemmering zijn voor het volgen van scholing

Voor mensen met een beperking kan dit een extra obstakel zijn op de weg naar het vinden van werk. 

 

6 januari 2020.  Dagblad Trouw stelt ten onrechte dat alle zintuiglijk beperkten in het doelgroepregister vallen

Vandaag sprak Roos Hoelen, kwartiermaker van Incluvisie over de door dagblad Trouw gelanceerde stelling dat door de kleine uitbreiding van het doelgroepregister alle blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden nu in het doelgroepregister vallen. Helaas is de positie van blinden en slechtzienden minder rooskleurig dan hier wordt geschetst. En dat vertelt Roos in de uitzending van radioprogramma “Met het Oog op morgen” Bekijk hier het interview.

 

30 december 2019. Voor het in werking treden van de participatiewet vreesde men al voor negatieve gevolgen. 

Al voor de participatiewet in werking trad waarschuwden veel (ervarings)deskundigen voor de ongewenste impact van de wet. Helaas heeft de tweede kamer niet geluisterd. Lees meer 

 

24 December 2020- Veel kritiek op arbeidsmarktbeleid voor mensen met een arbeidsbeperking

Gehandicapten weten zelf best wat ze kunnen en willen. 

 

13 december 2019  Pilot nieuwe manier van financieren van werkplekaanpassingen.

 

De pilot is een goede stap voorwaarts, maar de werkzoekenden die afhankelijk zijn van hun gemeente zijn hier voorlopig nog niet mee geholpen. Incluvisie blijft hun belangen behartigen. Lees meer 

 

22 november 2019  Startbijeenkomst Incluvisie

Tijdens de startbijeenkomst van Incluvisie gingen ervaringsdeskundigen in gesprek met werkgevers, beleidsmedewerkers bij ministeries en gemeenten, belangenbehartigers en re-integratiebureaus. Het leverde mooie inzichten op waar Incluvisie mee aan de slag gaat de komende jaren.  Lees meer 

 

19 november 2019 Eindevaluatie Participatiewet door  het Sociaal Cultureel Planbureau.

De Participatiewet heeft mensen met een beperking nauwelijks aan het werk geholpen en hun inkomenspositie is verslechterd. Lees hier het rapport

 

               foto mensen staande aan een bar vol flessen wijn geanimeerd pratend

 

Tijdens startbijenkomst Incluvisie 22 november 2019. Geanimeerd napraten over al die herkenbare ervaringen. Er onstaan plannen voor projecten in de toekomst.