logo incluvisie

Werk & Studie

Werk vinden, je werk behouden en studeren en stagelopen…. Het is allemaal mogelijk met een fysieke of zintuiglijke beperking. De info op deze pagina gaat jou daarbij helpen.

Werk vinden

Veel bedrijven stellen hun vacatures ook open voor mensen met een beperking.

Als je de tips en het stappenplan op deze pagina volgt komt die (nieuwe) baan snel dichterbij:

                                Werk vinden

Werk behouden

Het is heftig als het lijkt alsof je door je beperking je werk niet meer kunt doen. Maar er zijn veel regels, wetten, instanties en organisaties die jouw arbeidspositie beschermen en die jou kunnen helpen je werk te behouden of werk te vinden dat past bij jouw veranderde omstandigheden:

                                Werk behouden

Studie & stage

Succesvol studeren en stagelopen meteen beperking komt een stuk dichterbij als je de info op deze pagina leest. Want studeren en stagelopen is gewoon mogelijk:

                                Studie & stage

Natuurlijk gaat werken en studeren in deze coronatijd heel anders dan voorheen. Incluvisie houdt de ontwikkelingen bij en behartigt bij verschillende instanties de belangen van werkenden, werkzoekenden en studenten met een beperking.

Coronamaatregelen

De 1,5 meter samenleving vraagt nogal wat aanpassingen in de manier waarop je werkt en studeert. Incluvisie heeft dit jaar veel gedaan om de problemen van onze achterban onder de aandacht te brengen van politiek en organisaties als het UWV en onderwijsinstellingen. Ook hebben wij gewerkt aan oplossingen. 

                                 Coronamaatregelen

Disclaimer