logo incluvisie

Inkomens – en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

AOV voor ZZP

Als ondernemer ben je in tegenstelling tot wanneer je in loondienst werkt niet verzekerd tegen uitval door ziekte. Je moet dan zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Als je een beperking hebt kan het lastig zijn om geaccepteerd te worden door een verzekeringsmaatschappij.

Het kan nuttig zijn om je eens te oriënteren op alternatieven zoals een broodfonds.

Op dit moment werkt het kabinet aan een wetsvoorstel voor een verplichte AOV voor iedere ondernemer. Wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze pagina is onderdeel van Onbeperkt Ondernemen en wordt uitgevoerd en/of mogelijk gemaakt door

Logo Stichting het gehandicapte Kind logo Bartimeusfonds1 logo incluvisie