logo incluvisie

Maatschappelijke diensttijd voor loopbaankansen op school, stage en werk (MDTL)

Studenten en jonge werknemers met een beperking verdienen meer kansen

In Nederland hebben 120.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar een lichamelijke of psychische beperking of een langdurige ziekte. Ze vinden hierdoor veel lastiger een stageplek of een baan, zelfs als ze hoogopgeleid zijn. Werkgevers denken bijvoorbeeld dat iemand met een visuele beperking niet met een computer kan werken, dat iemand die doof of autistisch is niet met collega’s kan communiceren of dat iemand met een psychische aandoening vaak ziek en daardoor onproductief is. Deze vooroordelen kloppen niet: met aanpassingen, hulpmiddelen of extra steun kan iemand met een beperking net zo goed presteren als iemand zonder beperking.

Het consortium Maatschappelijke diensttijd loopbaankansen, dat bestaat uit Loopbaangroep, ECIO , Incluvisie en Regioplan vindt het belangrijk dat studenten met een lichamelijke of psychische beperking, of een langdurige ziekte meer kansen krijgen om een stageplek of baan te vinden. En dat werkgevers zelf ervaren dat mensen met een beperking met wat hulp hun werk gewoon goed kunnen doen. De maatschappelijke diensttijd is een perfecte manier om ervoor te zorgen dat het voor iemand met een beperking makkelijker wordt om een stageplek of op termijn een baan te vinden.

Hoe ziet het traject eruit?

Wij koppelen studenten aan een jongere met een soortgelijke beperking die al een baan heeft. Hierdoor zien studenten dat werken mogelijk is. Ze vergroten ze hun zelfbeeld, zelfsturing en netwerk, wat het vinden van een stageplek of baan gemakkelijker maakt.
Studenten en jonge werkenden doen mee aan verschillende activiteiten: studenten krijgen een intakegesprek met een loopbaanadviseur en volgen een training waarin ze ontdekken wat ze kunnen en willen en hoe ze dit kunnen bereiken. De studenten lopen mee met een jonge werkende en hebben gezellige intervisiebijeenkomsten. De MDT wordt afgesloten met een terugkomdag.

Jonge werkenden begeleiden binnen hun eigen organisatie een student. Ze krijgen hiervoor een inspirerende training en begeleiding. Ze nemen deel aan leuke meetings met andere studenten en begeleiders. Beide groepen kunnen deelnemen aan de klankbordgroep. De leden geven advies over het MDTL-project en de uitvoering ervan en leren meteen nieuwe vaardigheden aan.

Opzet van het project

We koppelen 125 studenten met een beperking aan 125 jonge werkenden met een beperking. Elk tweetal bepaalt samen of de student mee gaat lopen in het dagelijkse werk of een project gaat uitvoeren. We werven studenten met een beperking via loopbaancentra van hogescholen en universiteiten, via social media en alle andere plekken waar studenten elkaar ontmoeten. Na de stage is er een terugkombijeenkomst waarbij de studenten en de werkenden een Europass Certificaat krijgen. Dit is een persoonlijk bewijs van de ontwikkelde competenties en ervaring, erkend door de Europese Commissie.
Dit project wordt uitgevoerd door LoopbaangroepExpertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), Incluvisie en Regioplan. De eerste drie organisaties hebben veel ervaring met loopbaanbegeleiding en het begeleiden van studenten en mensen met een beperking. Alle organisaties hebben een uitgebreid werkgevers netwerk. Incluvisie heeft daarbij veel ervaring in het organiseren van jongereninspraak.
Regioplan onderzoekt gedurende het project samen met jongeren welke aanpakken en activiteiten de grootste meerwaarde hebben en adviseert hier tijdens en na afloop van het project over aan de loopbaancentra van hogescholen en universiteiten en aan andere partijen die jongeren met een beperking meer loopbaankansen willen bieden. Daarnaast zorgen Berenschot, De Normaalste zaak, Stichting Move en alle andere werkgevers in ons groeiende netwerk voor concrete stageplaatsen.

Tijdinvestering en beloning

Het traject voor de maatschappelijke stage duurt in totaal 80 uur, waarvan 40 uur voor het meelopen in een bedrijf of het uitvoeren van een project. Deze uren worden verdeeld over 6 maanden. Ze ontwikkelen vaardigheden en krijgen hiervoor een Europees erkend certificaat. Daarnaast levert het een concreet netwerk op, dat ze, ook na afloop van het project, kunnen gebruiken om een stageplek of een baan te vinden. Voor de deelnemende studenten en jonge werkenden is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Gedurende het hele project onderzoeken we welke best practices en activiteiten het beste werken om studenten met een beperking aan een stageplek of baan te helpen. De deelnemende studenten en jonge werkenden helpen hierdoor indirect andere studenten in de toekomst bij het vinden van een stageplek of baan.

Ook Meedoen?

Dit project is een twee jaar lopende pilot waarin jonge werkenden en studenten gaan werken aan hun loopbaan. Ook gaan we ontdekken wat het best werkt om de loopbaan kansen voor jongeren te vergroten. We beginnen in februari 2021  in Overijssel, starten vervolgens in Utrecht en Noord-Brabant en zo verder. We zoeken voor nu: Jonge werkenden, Studenten, Studieloopbaanbegeleiders en Werkgevers in Overijssel die samen met ons willen werken aan loopbaankansen voor jongeren met een beperking 

Meer weten en/of aanmelden? 

Kijk dan op de officiële site van Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen

Ook zoeken we altijd leden voor de klankbordgroep.

Flyer Maatschappelijke Diensttijd voor Loopbaankansen.pdf