Netwerk Incluvisie werkgevers

Netwerk Incluvisie en werkgevers

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW

Minder wederzijds aannames en vooroordelen tussen werkgever en werknemer met beperking? Het Kan!!!!!!

Werkzoekenden denken dat ze in coronatijd geen werk vinden. Het was immers voor de crisis al niet gemakkelijk.

Werkgevers zijn, heel begrijpelijk, bang dat het aannemen van mensen met een beperking nu een extra risico oplevert. Jammer, want alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, bieden mensen met een beperking ook extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zijn.

En zo zijn er bij werkgevers en werkzoekenden met een beperking nog veel meer aannames over en weer die misschien bij navragen helemaal niet blijken te kloppen.

Het leek daarom het afgelopen jaar zinvol om werkgevers en werknemers met een beperking uit te nodigen om in een open gesprek samen de wederzijdse aannames en vooroordelen te gaan onderzoeken.

Dat gesprek hebben Stichting Incluvisie, Voorall en Solgu in 2020 op gang gebracht. Het ging niet om het realiseren van concrete matches, maar om het wegnemen van onbekendheid en het kweken van wederzijds begrip. Zo werd het mogelijk om in alle openheid te brainstormen over nieuwe mogelijkheden van werken in en na coronatijd. Met als ultieme doel dat ook mensen met een functiebeperking hun talenten kunnen inzetten bij inclusieve werkgevers die hun talenten (h)erkennen en zien als een meerwaarde voor de organisatie.  Er hebben in Utrecht en Den Haag 4 gesprekken plaatsgevonden met onderstaande werkgevers.

MVO Nederland, Flexpay, Nationaal Jeugd instituut, Solgu, De Normaalste Zaak, Cosbo, Prodemos, Randstad, MB3, Vodafone Ziggo, Per Saldo, Gerechtshof Den haag, Studeren en werken op maat, Voorall, Het Kleine Loo Den Haag, Jenny Gouweloos HR services, Aegon, Gemiva, Villa Ockenburg, Reelle, Humanitas en Alliander

 In dit filmpje vertelt Lotteke Hamelink van Alliander wat de gesprekken haar gebracht hebben. 

De gesprekken werden geleid door ervaringsdeskundige gespreksleiders


Gesprekleider Utrecht

Bart is ervaringsdeskundige in het werken met een lichamelijke en cognitieve beperking vanuit een neurologische aandoening vanaf de geboorte. Hij weet waar hij het over heeft, als het gaat om het werken met een beperking. Hij heeft gewerkt als klantmanager werk & inkomen bij de gemeente Den Haag en als werkcoach bij het UWV. Nu helpt hij als coach mensen het beste uit zichzelf te halen en een goede match te vinden van vraag en aanbod met de nodige hulpmiddelen en voorzieningen . Zijn motto is dat je kunt wat je werkelijk wilt, met het nodige geduld en doorzettingsvermogen.

Gespreksleidster Den Haag

Margriet van Kampenhout coacht mensen in hun werksituatie op het gebied van helder communiceren en effectief samenwerken. Ook coacht zij personen die net als zijzelf een handicap hebben, bij het leiden van hun eigen leven. Met als doel om volledig deel uit te maken van de samenleving, die nog steeds niet voldoende is ingericht op wat daarvoor nodig is. Regie daarop is nodig, omdat wachten tot het vanzelf in orde komt geen optie is!

De gesprekken

In een open sfeer stelden werkgevers en werkzoekenden elkaar vragen die ze elkaar in een officieel sollicitatiegesprek niet zo snel zouden stellen. Er werden vraagstukken besproken als: willen werkgevers graag voor je solliciteert weten of je een beperking hebt? Ik vind het moeilijk om aan een werkgever te vertellen over mijn beperking. Ik wil zo graag dat ze mijn talent zien en niet mijn beperking. Ik wil worden aangenomen omdat ik de geschikte kandidaat ben. Ik wil geen project zijn. Werkgevers vroegen zich af hoe ze hun vacatures zo kunnen opstellen dat mensen met een beperking zich ook uitgenodigd voelen om te solliciteren. Hoe ga je om met werknemers die door hun beperking vaak uitvallen? Werkgevers en werknemers gaven aan dat het gesprek eye openers bood.

Uit de 4 gesprekken zijn thema’s naar voren gekomen, die inclusie nu misschien nog in de weg staan en daarom de moeite waard zijn om breder bespreekbaar te maken. Als meer werkgevers en werkzoekenden een open gesprek met elkaar aan durven gaan komt inclusie op de werkvloer een stuk dichterbij. Wilt u weten welke thema’s er in de gesprekken zijn opgehaald en wilt u met ons meedenken over hoe we het gesprek over wederzijdse aannames en vooroordelen en een inclusieve arbeidsmarkt op gang kunnen houden?  Lees hier het verslag van de gesprekken  

Ook helpen om in de toekomst wederzijdse aannames en vooroordelen nog verder te laten verdwijnen? 

Op 4 maart bespraken wij met werkgevers en werkzoekenden hoe we de gesprekken landelijk voort kunnen zetten. De opgehaalde ideeën werken we nu verder uit. Wil je ook nog meedenken. Meld je dan aan via roos@incluvisie.nl