logo incluvisie

Netwerk Incluvisie werkgevers

Netwerk Incluvisie en werkgevers

Dit project werd mogelijk gemaakt door ZonMW

Minder wederzijdse aannames en vooroordelen tussen werkgever en werknemer met beperking? Het Kan!!!!!!

De arbeidsdeelname verhogen. Gewoon door een goed gesprek.

Hoe het gesprek begon en hoe we het op gang houden.

Tijdens de startbijeenkomst van Incluvisie eind 2019 ontstond er spontaan een open gesprek tussen de aanwezige werkgevers en werkzoekenden met een beperking. Er bleken een heleboel wederzijdse nooit uitgesproken aannames en vooroordelen te zijn die een concrete match in de weg stonden. Alle aanwezigen waren van mening dat er meer gesprekken moesten komen waarin in een open sfeer aannames en vooroordelen besproken konden worden. Samen met  Solgu en Voorall  bracht Incluvisie het gesprek tussen werkgevers en werkzoekenden op gang in Den Haag en Utrecht. O.a. deze werkgevers deden mee.

MVO Nederland, Flexpay, Nationaal Jeugd instituut, Solgu, De Normaalste Zaak, Cosbo, Prodemos, Randstad, MB3, Vodafone Ziggo, Per Saldo, Gerechtshof Den haag, Studeren en werken op maat, Voorall, Het Kleine Loo Den Haag, Jenny Gouweloos HR services, Aegon, Gemiva, Villa Ockenburg, Reelle, Humanitas en Alliander

 In dit filmpje vertelt Lotteke Hamelink van Alliander wat de gesprekken haar gebracht hebben. 

Het ging tijdens de gesprekken niet om het realiseren van concrete matches, maar om het wegnemen van onbekendheid en het kweken van wederzijds begrip. Er hoefde niets te worden opgelost. Alles kon en mocht gezegd worden. Grote succesfactor was dat de gesprekken werden geleid door ervaringsdeskundige professionals. Margriet van Kampenhout en Bart van der Dussen. Zij konden als geen ander gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Hoewel dit niet het doel was kwamen er wel matches uit de gesprekken voort. Werkgevers en werkzoekenden zagen beiden het belang van de gesprekken en richtten een werkgroep op die deze  gesprekken tussen werkgevers en werkzoekenden met een beperking in oktober 2021 in alle provincies gaat organiseren. Het gaat nog steeds niet om concrete matches maar om de manier waarop werkgevers en werkzoekenden (niet)met elkaar communiceren structureel te veranderen. Zo wordt het in de toekomst veel makkelijker om mensen met een beperking aan te nemen. Doe jij ook mee om het gesprek op gang te houden? 

Meer over de ervaringsdeskundige gespreksleiders


Gesprekleider Utrecht Bart is ervaringsdeskundige in het werken met een lichamelijke en cognitieve beperking vanuit een neurologische aandoening vanaf de geboorte. Hij weet waar hij het over heeft, als het gaat om het werken met een beperking. Hij heeft gewerkt als klantmanager werk & inkomen bij de gemeente Den Haag en als werkcoach bij het UWV. Nu helpt hij als coach mensen het beste uit zichzelf te halen en een goede match te vinden van vraag en aanbod met de nodige hulpmiddelen en voorzieningen . Zijn motto is dat je kunt wat je werkelijk wilt, met het nodige geduld en doorzettingsvermogen.

Gespreksleidster Den Haag

Margriet van Kampenhout coacht mensen in hun werksituatie op het gebied van helder communiceren en effectief samenwerken. Ook coacht zij personen die net als zijzelf een handicap hebben, bij het leiden van hun eigen leven. Met als doel om volledig deel uit te maken van de samenleving, die nog steeds niet voldoende is ingericht op wat daarvoor nodig is. Regie daarop is nodig, omdat wachten tot het vanzelf in orde komt geen optie is!

Wat hebben we geleerd

  • De gesprekken hebben ons geleerd hoe een open gesprek allerlei nooit uitgesproken vooroordelen, zorgen en aannames aan het licht kunnen brengen. In dit verslag dat tegelijk een handleiding is laten wij zien welke items steeds weer terugkomen en hoe je een veilige sfeer kunt creëren die leidt tot een open gesprek. Lees hier het verslag/handleiding
  • De slotbijeenkomst leverde aanbevelingen op over hoe de gesprekken landelijk voortgezet kunnen worden

Ook meedoen om het gesprek op gang te houden?

In Oktober en November van 2021 hebben we in 11 van de 12 provincies een gesprek Netwerk- Incluvisie gehouden. Lees de korte impressie.

Ook in 2022 hebben we verschillende gesprekken georganiseerd.

Het eerst volgende netwerkgesprek vindt plaats op 8 juni 2023