logo incluvisie

                                                                                                   terug naar Werk  & Studie

Werk behouden.

Je maakt je zorgen of je je baan kunt houden omdat werken met een beperking soms zwaar is of omdat je kortgeleden een beperking of ziekte kreeg. Deze info helpt jou om toch aan het werk te blijven.

Preventie

Schakel de bedrijfsarts in. 

 Ben je nog aan het werk maar merk je dat werken je zwaarder valt of onmogelijk wordt?

Dan heb je in het kader van de Arbo wet en de Wet Poortwachter recht op een gesprek met de bedrijfsarts. Dat kun je gewoon zelf bij je werkgever aanvragen. Tijdens dat gesprek kun je ook vragen om begeleiding van een organisatie met expertise op jouw beperking.

 

Hulpmiddelen

Stel je zelf op de hoogte van de hulpmiddelen die jou kunnen helpen om je werk te blijven doen. Er zijn vele soorten werkplekaanpassingen

Netwerken

Er bestaan verschillende netwerken van werkenden met een beperking die elkaar onderling helpen met tips. In veel grote bedrijven heb je disability netwerken. 

Werk je bij een kleinere organisatie dan zijn er op social media veel netwerken van werkenden die elkaar ondersteunen. 

 

En als je dan toch uitvalt……

Dan is er de wet poortwachter

Het is zwaar om uit te vallen vanwege een beperking of ziekte. Je hebt veel vragen. Gelukkig heb je twee jaar de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en uit te zoeken hoe en met welke werkplekaanpassingen je aan het werk kunt blijven. Dit is geregeld in de Wet poortwachter. Bekijk of luister dit filmpje om meer te weten over wat je rechten zijn als je uitvalt op je werk. 

Jouw werkgever is verplicht te onderzoeken hoe hij jou kan helpen om je werk te behouden.

 

Als je na twee jaar nog ziek bent..

Laat de gezondheid het toch niet toe om binnen twee jaar weer aan het werk te komen dan volgt de WIA aanvraag. Dat is een spannende periode met veel vragen en onzekerheden. De podcasts van Bureau Werkwaarde bieden antwoorden op vragen van werknemers en werkgevers rondom de WIA- keuring, de financiële gevolgen en de mogelijkheden voor werknemers om vanuit de WIA toch weer aan het werk te komen.

Heb je n.a.v. de info nog vragen dan kun je contact opnemen met Roos Hoelen:

roos@incluvisie.nl

06-20915820 

 

Disclaimer