Startbijeenkomst Incluvisie 22 november 2019

Startbijeenkomst Incluvisie 22 november 2019 Geplaatst door delftalent op 17 december 2019 in Uncategorized Verslag startbijeenkomst Incluvisie 22 november 2019. De op 16 oktober 2019 opgerichte stichting Incluvisie (www.incluvisie.nl) stelde zich voor aan een gezelschap van ervaringsdeskundigen, werkgevers, toeleiders naar werk, beleidsambtenaren (digitale)inclusie bij gemeenten en ministeries, een beleidsambtenaar implementatie VN-verdrag, belangenbehartigers en andere samenwerkingspartners. We bespraken de problemen en mogelijke oplossingen … Lees meer

activiteiten en projecten

Incluvisie blijft de ervaringen en suggesties die tijdens de startbijeenkomst op 22 november 2019 bij de ervaringsdeskundigen zijn opgehaald  verwerken in een plannen van aanpak en project ideeën die de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij gaan brengen. Er zijn subsidie aanvragen gehonoreerd en we hebben nog verschillende subsidieaanvragen uitstaan om reeds ontwikkelde projecten te financieren We werken … Lees meer

Statuten Stichting Incluvisie

2019TV56564FKE oprichting Stichting Incluvisie Heden, zestien oktober tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Ronald Schultinga, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: ——————————————–de heer Fabian Emmanuel Keijzer, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Leeu-warden op … Lees meer

Standpunten Incluvisie

Met de juiste werkplekaanpassingen kunnen mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking volwaardig participeren op de arbeidsmarkt. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen op vergoeding van goede werkplekaanpassingen. Daarom vindt Incluvisie dat de vergoeding van werkplekaanpassingen voor iedereen weer terug moet naar het UWV. Hierover stuurde Incluvisie  o.a. een positionpaper naar de commissie sociale zaken en … Lees meer