logo incluvisie

Standpunten Incluvisie

  • Met de juiste werkplekaanpassingen kunnen mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking volwaardig participeren op de arbeidsmarkt. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen op vergoeding van goede werkplekaanpassingen. Daarom vindt Incluvisie dat de vergoeding van werkplekaanpassingen voor iedereen weer terug moet naar het UWV. Hierover stuurde Incluvisie  o.a. een positionpaper naar de commissie sociale zaken en werkgelegenheid ter gelegenheid van het rondetafelgesprek over de evaluatie van de participatiewet van 20-2-2020
  • Beleid dat tot stand komt door het raadplegen van ervaringsdeskundigen is het enige soort beleid is dat echt leidt tot Inclusie
  • Ondersteuning naar werk moet weer maatwerk zijn waar iedereen toegang toe heeft en waarbij gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft en niet naar of iemand in het doelgroepregister zit of niet.  Dit standpunt is ook terug te vinden in onze reactie op de internetconsultatie over de wet vereenvoudiging banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  • (Digitale)toegankelijkheid voor iedereen is een mensenrecht. Het realiseren van die toegankelijkheid met gebeuren met inzet van de mensen om wie het gaat.

Omdat Incluvisie altijd de actualiteit volgt zullen er standpunten bij komen en veranderen.