logo incluvisie

activiteiten en projecten

  • Incluvisie blijft de ervaringen en suggesties die tijdens de startbijeenkomst op 22 november 2019 bij de ervaringsdeskundigen zijn opgehaald  verwerken in een plannen van aanpak en project ideeën die de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij gaan brengen.
  • Er zijn subsidie aanvragen gehonoreerd en we hebben nog verschillende subsidieaanvragen uitstaan om reeds ontwikkelde projecten te financieren
  • We werken hard aan een toegankelijke website en zoeken nog extra financiering daarvoor.
  • We zoeken donateurs voor Stichting Incluvisie
  • We adviseren werkgevers, werkzoekenden, reintegratiebureaus en gemeenten over de mogelijkheden en de behoefte aan ondersteuning van werkzoekenden en werkenden met een fysieke of zintuigelijke beperking
  • We halen zoveel mogelijk signalen op bij de ervaringsdeskundigen met een fysieke of zintuigelijke beperking.
  • We brengen knelpunten m.b.t. werken met een fysieke of zintuiglijke beperking onder de aandacht van UWV, Gemeenten, landelijke en lokale politici en ministeries.