logo incluvisie

Ook hier noodmaatregelen nodig!? Studeren met een fysieke of zintuiglijke beperking tijdens de Coronacrisis? Dat kan studievertraging opleveren. Je hebt nog meer aanpassingsvermogen en improvisatietalent nodig dan voorheen

Ook hier noodmaatregelen nodig!? Studeren met een fysieke of zintuiglijke beperking tijdens de Coronacrisis? Dat kan studievertraging opleveren. Je hebt nog meer aanpassingsvermogen en improvisatietalent nodig dan voorheen Incluvisie ontving afgelopen weken veel signalen van studenten met een beperking. Het aanpassingsvermogen van iedere Nederlander wordt zwaar op de proef gesteld maar dat van mensen met … Lees meer

Door mijn beperking wordt solliciteren ingewikkelder in Corona tijd

Sonja: Door mijn visuele beperking ondervind ik obstakels bij het solliciteren bij de overheid. “Ik had gesolliciteerd op een functie bij de rijksoverheid. Omdat de assessments bij de overheid nog steeds niet toegankelijk zijn zou ik een test bij een extern bureau gaan doen. Daar zouden ze me met aanwijzingen door de test heen loodsen. … Lees meer

Bijdrage Internetconsultatie vereenvoudiging wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De helft van de mensen met een beperking wordt uitgesloten van het Quotum. Dat is niet Inclusief en zal ook geen besparingen opleveren. Internet consultatie vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, Stichting Incluvisie werkt aan relevant en toegankelijk werk voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking. Stichting Incluvisie vraagt zich af hoe inclusief het voorliggende wetsvoorstel … Lees meer