logo incluvisie

Ook hier noodmaatregelen nodig!? Studeren met een fysieke of zintuiglijke beperking tijdens de Coronacrisis? Dat kan studievertraging opleveren. Je hebt nog meer aanpassingsvermogen en improvisatietalent nodig dan voorheen

Ook hier noodmaatregelen nodig!? Studeren met een fysieke of zintuiglijke beperking tijdens de Coronacrisis? Dat kan studievertraging opleveren. Je hebt nog meer aanpassingsvermogen en improvisatietalent nodig dan voorheen

Incluvisie ontving afgelopen weken veel signalen van studenten met een beperking. Het aanpassingsvermogen van iedere Nederlander wordt zwaar op de proef gesteld maar dat van mensen met bovengenoemde beperkingen in het bijzonder.

Waar lopen studenten nu tegenaan?

Ook in het pre-corona tijdperk vroeg studeren met een beperking aanpassingsvermogen, organisatietalent en improvisatievermogen. Toekenning van aanvragen bij het UWV voor aangepaste software, aangepaste meubilair op de onderwijslocatie, of apparatuur om de docent tijdens de colleges te kunnen verstaan etc. liepen vertraging op doordat de communicatie tussen UWV en leverancier niet goed liep of de leverancier niet naar behoren leverde. Vervelend, stressvol maar het kwam wel weer goed. Omdat je meestal kon voorzien wat je nodig had kon je een aanvraag tijdig indienen waarbij je vertragingen en de wettelijke beslistermijn van 8 weken van het UWV kon incalculeren. Zo kon je erop sturen dat op het moment dat je de gevraagde aanpassing echt nodig had die er ook daadwerkelijk was.

Maar nu iedereen van de ene op de andere dag op afstand moet gaan studeren kan dat studievertraging opleveren voor studenten die ineens extra aanpassingen nodig hebben om het onderwijs op afstand te kunnen volgen. Een voorbeeld: een student met een visuele beperking gebruikt software die voorleest wat er op het scherm staat. De op afstand getoonde sheets kunnen niet voorgelezen worden. Die worden van tevoren door de docent aan de student gemaild. Tijdens het college moet de student steeds switchen tussen de sheets en de eigen aantekeningen, die beiden door zijn eigen pc worden voorgelezen, en de stem van de docent. De student hoort vaak tegelijkertijd de stem die zijn aantekeningen en sheets voorleest en de stem van de docent die via een videoconferencetool college geeft. Twee stemmen door elkaar levert problemen op voor de concentratie. De student mist veel van de informatie die tijdens het college gedeeld wordt. Info die nodig is om met succes tentamen te kunnen doen. Er zijn aanpassingen mogelijk om het probleem op te lossen. Je kunt ze aanvragen bij het UWV maar het duurt 8 weken voor je ze dan ook daadwerkelijk krijgt. En een student heeft niet de middelen om de aanpassingen zelf maar vast te betalen.

Acht weken moeizaam colleges kunnen volgen in tentamentijd is funest voor je studieresultaten.

Ook al zetten de meeste onderwijsinstellingen alles op alles om alle studenten in staat te stellen tentamen op afstand te doen; je moet wel tonen dat je de stof beheerst.

Wat nu? Noodmaatregelen:

Alle door Incluvisie gehoorde studenten geven aan dat ze vinden dat het UWV in deze tijd de aanvraagprocedures zou moeten verkorten. Niet vasthouden aan de wettelijke beslistermijn van 8 weken maar werken met een verkortte procedure zodat studenten zo snel mogelijk weer optimaal kunnen studeren. Verder geeft men aan dat deze crisis duidelijk maakt hoe onmisbaar digitale toegankelijkheid is om te kunnen werken en studeren. Hier moet meer aandacht voor komen. Ook na deze crisis.  En tenslotte merken studenten op dat de kosten van gevreesde studievertraging hun financiële positie die toch al wankel was door het wegvallen van de Wajong nog verder verslechtert.

Hoe nu verder.

De studenten die hun ervaringen met Incluvisie deelden wilden liever niet met naam en opleidingsinstituut vermeld worden. Niemand wil in deze tijd met de vinger naar iemand wijzen of verwijten maken. Wel zijn deze studenten bereid om 1 op 1 met beleidsmakers en politici in gesprek te gaan als deze behoefte hebben aan meer informatie om te zien waar zaken verbeterd kunnen worden. Hiervoor kunt u contact met Roos Hoelen, Stichting Incluvisie. roos@incluvisie.nl 06-20915820

Wil jij ook je ervaringen delen met studeren op afstand? Neem dan ook contact op met Roos Hoelen.

Loop je als student of als onderwijsorganisatie tegen vergelijkbare problemen aan vraag dan de hulp van de Vraagbaak: Corona en werken en studeren op afstand.