logo incluvisie

Blog: Mijn weg naar werk #2 – solliciteren, door Morena Lam

Mijn weg naar werk #2 – solliciteren Morena doet mee aan het project: Werk vinden ruim zelf de vooroordelen uit de weg.  Ik word dus gecoacht door Rick, maar solliciteren moet ik uiteraard gewoon zelf doen. En dat ik dit ook zelf kán doen, zonder hulp van mensen met goede ogen, dat is iets waar […]

Incluvisie- werkgevers. Hou met ons het gesprek op gang

Netwerk Incluvisie Werkgevers: Samen wederzijdse vooroordelen onderzoeken. Hoe houden we het gesprek op gang? Inleiding/aanleiding De aanleiding voor dit project Netwerk Incluvisie-werkgevers is dat het bestuur van Incluvisie tijdens de openingsbijeenkomst van de stichting ontdekte dat werkgevers en werkzoekenden wederzijdse vooroordelen bleken te hebben. De vraag die toen onder meer gesteld is: wat is er nodig […]

Die droombaan gewoon mogelijk maken.

Lisa heeft een droom en ze gaat er alles aan doen om die waar te maken.  “Al heel lang heb ik de wens om als verpleegkundig centralist op de meldkamer te werken. Echter is er een probleem waardoor ik deze droom niet zomaar achterna kan. Om dit beroep uit te oefenen heb je de vooropleiding […]

Blog: Mijn weg naar werk #1, door Morena Lam

Mijn weg naar werk #1 – kennismaking met project en coach Sinds november 2020 mag ik mezelf geen studente meer noemen. Dit blijft voor mij nog steeds een merkwaardig feit, omdat ik mijn leven als studente in die ruim vier jaar dat ik een Hbo-opleiding volgde als deel van mijn identiteit ben gaan beschouwen. En […]

Wederzijdse vooroordelen

Werkgever en werknemer met beperking met elkaar in gesprek over hun wederzijdse aannames? Het Werkt!!!!!! Uitnodiging. Incluvisie Netwerk-werkgevers. Hou jij met ons het gesprek op gang? Beste werkgevers en werkzoekenden met een beperking Stichting Incluvisie heeft in 2020 werkgevers en werkzoekenden met een beperking in de regio’s Den Haag en Utrecht met elkaar in gesprek […]