logo incluvisie

Wederzijdse vooroordelen

Werkgever en werknemer met beperking met elkaar in gesprek over hun wederzijdse aannames? Het Werkt!!!!!!

Mensen in vergadering op de werkplek
Office Meeting

Uitnodiging. Incluvisie Netwerk-werkgevers. Hou jij met ons het gesprek op gang?

Beste werkgevers en werkzoekenden met een beperking

Stichting Incluvisie heeft in 2020 werkgevers en werkzoekenden met een beperking in de regio’s Den Haag en Utrecht met elkaar in gesprek gebracht. Niet om direct tot een match te komen maar om eerst eens te onderzoeken welke wederzijdse vooroordelen en aannames er bestaan die werkzoekenden ervan weerhouden om te solliciteren en werkgevers huiverig maken om mensen met een beperking aan te nemen. De gesprekken hebben de afstand verkleind. Wij delen graag met jou hoe Incluvisie dit heeft gedaan en wat we ervan geleerd hebben. Ook gaan we graag met je in gesprek om te onderzoeken hoe we in heel Nederland het gesprek over wederzijdse aannames en vooroorden kunnen (blijven) voeren.

We nodigen je uit om (online via Zoom) met ons van gedachten te wisselen op:

4 maart van 15.00 – 17.00

Programma:

14.45 – 15.00 Inloop
15.00 – 15.20 Wat hebben we geleerd van de gesprekken. Een verslag door de gespreksleiders: Margriet van Kampenhout en Bart van der Dussen
15.20 – 16.00 Wat hebben werkgever en werknemer nodig om met elkaar in gesprek te blijven als onderwerpen ongemakkelijk voelen om te bespreken?

We gaan in verschillende Breakoutrooms aan de hand van verschillende thema’s ontdekken hoe we kunnen blijven luisteren, zodat we onze eigen aannames en vooroordelen blijven toetsen, onze schroom om in contact te gaan met de ander opzij zetten en onze handelswijze kunnen aanpassen.

Je kunt deelnamen aan een van onderstaande workshops:

1)  Vindbaarheid. Wat kunnen werkgever en werknemer elkaar meegeven dat helpt om elkaar te vinden? Bijvoorbeeld, wat zijn creatievere manieren om over de mogelijkheden in gesprek te komen dan via standaard sollicitaties met CV en algemene vacatures?

2)   Communiceren over de beperking: Wanneer communiceer je over je beperking en met welk doel? Wanneer wil de werkgever horen dat je een beperking hebt en om welke reden? En hoe voer je zo’n gesprek  dan?

3)  Onvoorspelbare of niet gebruikelijke inzetbaarheid van de werknemer: Hoe zorgen werkgever en werknemer in samenspraak voor een optimale taakinvulling en facilitering die ook bijdraagt aan het rendement van de onderneming? Wat zijn mogelijkheden buiten de gebaande paden om?

4)   In hoeverre vormen praktische problemen als werkplekaanpassingen en regelingen als loonkostensubsidie, job coaching etc. een obstakel. In hoeverre spelen aannames en vooroordelen een rol bij het in stand houden van deze obstakels en hoe kun je daaromheen oplossingsgericht en in samenspraak blijven zoeken naar wat mogelijk is?

Aan alle groepen geven we ook de vraag mee: Hoe kunnen we het gesprek in het hele land op gang brengen en houden.

 

16.00 – 16.10 Pauze
16.10 –16.45 Plenaire terugkoppeling en vooruitblik op de voortzetting van de gesprekken
16.45- 17.15 Online borrel en napraten voor wie wil.

Interesse en aanmelden: Je kunt je aanmelden door een mail naar Roos Hoelen roos@incluvisie.nl. Vermeld hierbij de workshop van jouw keuze.

Meer info over de gesprekken van 2020

Een verslag van de gesprekken.