logo incluvisie

Arbeidsongeschikt verklaard maar toch verplicht werk te zoeken in Coronatijd.

Arbeidsongeschikt verklaard maar toch verplicht werk te zoeken in Coronatijd.

Luuk Hagen (echte naam is bekend bij Incluvisie) is vanaf zijn geboorte ernstig slechtziend en heeft een Wajong uitkering. Hij kon werken en deed dat ook jaren als telefonist/receptionist. Totdat hij, voornamelijk door gebrek aan goede ICT-werkplekaanpassingen waardoor hij zijn werk niet kon doen, een ernstige burn-out kreeg.  Er ontstond een bizarre situatie:

Luuk is dus Wajongere maar hij heeft ook parttime gewerkt. Als werknemer val je dan voor het gedeelte dat je werkte onder de WIA-regelingen die gelden voor iedere werknemer die tijdens zijn werkzame leven ziek wordt. Luuk werd 100% arbeidsongeschikt verklaard en kreeg een IVA-uitkering. Hij hoeft nooit meer te werken en te solliciteren omdat de arts van mening was dat hij daar niet meer toe in staat is. Goed geregeld zou je denken.

Maar Luuk werkte parttime en had daardoor naast zijn inkomen uit arbeid dus ook nog recht op een aanvulling vanuit de Wajong. Hij was dus ook nog steeds Wajongere. Die werden allemaal tussen 2014 en 2018 herkeurd om te zien of ze nog arbeidsvermogen hadden.  De verzekeringsarts vanuit de Wajong was van mening dat Luuk nog wel arbeidsvermogen had.

Beide keuringen; voor WIA (IVA) en Wajong vonden in dezelfde maand in 2016 plaats en werden beiden uitgevoerd door artsen van het UWV. Die instantie vond dus dat Luuk volledig arbeidsongeschikt is maar dat hij toch kon werken.

En zo kwam Luuk van wie je, op basis van het feit dat een arts hem afkeurde, mag aannemen dat hij ernstige gezondheidsklachten heeft in een zeer stressvolle situatie terecht.

De wet verplicht het UWV om alle Wajongeren met arbeidsvermogen actief te begeleiden naar werk en dus huurde het UWV voor Luuk een re-integratiebureau in dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een visuele beperking. Tijdens dit twee jaar durende re-integratietraject kreeg Luuk twee keer bijna een baan aangeboden. Het ketste beide keren af omdat werkgevers toch niet bereid waren mee te werken aan het installeren van de ICT-werkplekaanpassingen die Luuk nodig had om goed te kunnen functioneren.

Begin dit jaar nam het UWV het re-integratie traject in eigen hand. En jawel er was een werkgever geïnteresseerd in Luuk. Ze zouden gezamenlijk de mogelijkheden verder verkennen. Maar sinds de coronacrisis uitbraak is er een oorverdovende stilte van de kant van de werkgever. Er is geen contact meer en Luuk weet niet waar hij aan toe is.

Al met al een behoorlijk stressvolle situatie voor iemand die arbeidsongeschikt is verklaard. Luuk j maakt zich grote zorgen over zijn bestaanszekerheid in deze corona tijd. .

Gaat het wel of niet lukken om werk te vinden? Zal hij in de coronacrisis in staat zijn dat werk te behouden. Brengt werken zijn IVA-uitkering in gevaar omdat men dan vanuit de IVA ook vindt dat hij arbeidsvermogen heeft?  En als hij dan toch zijn baan weer verliest, door crisis of gezondheidsproblemen, en ook geen IVA meer heeft????   Zal het hem dan lukken om met zijn beperking en zijn behoefte aan ingewikkelde ICT-werkplekaanpassingen, in een land dat door Corona nog lang in een economische crisis zal zitten weer een nieuwe baan te vinden, die hij met zijn gezondheid ook kan volhouden??