logo incluvisie

Baan vinden met beperking is lastig

Paul:  “Als je in het doelgroepregister staat maar een uitkering hebt van de gemeente is werk vinden niet makkelijk”.

Ik heb onlangs bij een grote organisatie gesolliciteerd voor een functie op het Facilitair Service Centrum via de HRM-afdeling Banenafspraak voor sollicitanten die in het Doelgroepregister staan ingeschreven. Ik heb zelf een (lichte) visuele beperking. Alle contacten gingen via e-mail.

Ik kreeg na mijn sollicitatie een ongemotiveerde afwijzing. Nadat ik om de reden van afwijzing had gevraagd, kreeg ik hier inhoudelijk antwoord op. Men wees mij af, omdat ik leveranciers niet goed zou zien/herkennen en moeite zou hebben met het kunnen lezen van labels van sleutelbossen.

Zonder mij te vragen waar ik moeite mee heb.  Vanwege mijn visus wees men mij zonder gesprek direct af. Ik heb aan de betreffende HRM-adviseur mijn ongenoegen hierover kenbaar gemaakt. Zij was het met mij eens dat er eerst aan mij gevraagd had moeten worden in welke mate ik slechtziend ben. Zelf krijg ik de indruk dat de leidinggevende van de betreffende afdeling geen slechtziende sollicitant wil aannemen, wat door de organisatie werd ontkend.

Verder heb ik een aantal keren meegemaakt dat ik bij een sollicitatie, waarbij ik liet weten visueel beperkt te zijn en de betreffende organisaties open zeiden te staan voor mensen met een beperking, niets meer hoorde op mijn sollicitatie. De betreffende contactpersonen lieten noch via e-mail noch telefonisch meer iets van zich horen, ook niet na diverse pogingen om hen te bereiken.

Opvallend is ook dat mijn contactpersoon bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente die cliënten helpt, zoals ik, die in het Doelgroepregister staan niet op de hoogte is van de werkzaamheden van het Werkgevers Service Punt (WSP). Deze afdeling van het UWV matcht werkgevers aan mensen die in het Doelgroepregister staan en werkzoekend zijn.

Herken je dit? Laat het ons weten. Mail naar Roos Hoelen roos@incluvisie.nl