logo incluvisie

Deelname burgerpanel

30 januari 2020 – Deelname Burgerpanel Mijn Overheid.

Bart Borsje, voorzitter van Incluvisie neemt namens Incluvisie deel aan het 5e Burgerpanel MijnOverheid, DigiD en Machtigingen. Heb je een vraag of
punt dat meegenomen moet worden, geef het dan aan ons door! via bart@incluvisie.nl

 

Wat is MijnOverheid? Wat is het burgerpanel?

Via MijnOverheid heeft de burger digitaal toegang tot zijn of haar post van de overheid (Berichtenbox). Ook is er de mogelijkheid om inzage te krijgen in de status van bijvoorbeeld vergunningaanvragen (Lopende Zaken) en persoonlijke gegevens die geregistreerd staan bij organisaties als de Belastingdienst, het Kadaster, de RDW en het UWV. Er kan hier bijvoorbeeld gekeken worden hoe het staat met de vergunningsaanvraag, wanneer een paspoort moet worden verlengd of wanneer een uitkering verloopt. Iedere burger krijgt dus te maken met Mijn Overheid

Mijn overheid wil dan ook graag goed toegankelijk zijn voor iedere burger. Daarom is er een burgerpanel in het leven geroepen met afgevaardigden van verschillende maatschappelijke organisaties die de belangen van grote groepen burgers met een achterstand vertegenwoordigen, zoals laaggeletterden, ouderen, mensen met een beperking of mensen met een migratieachtergrond. MIjnOverheid vraagt waar hun achterban tegenaan loopt en neemt dit mee in de verdere ontwikkelingen van MijnOverheid.’