logo incluvisie

Samen vooroordelen en aannames laten verdwijnen

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.

Werkgever en werknemers met een beperking leren elkaar kennen. Wederzijdse vooroordelen en aannames verdwijnen.

Werknemers met een beperking aannemen? Een baan vinden?  Kan dat ook in coronatijd?

Het zijn onzekere tijden voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking.

Werkzoekenden denken dat ze in coronatijd geen werk vinden. Het was immers voor de crisis al niet makkelijk.

Werkgevers zijn, heel begrijpelijk, bang dat het aannemen van mensen met een beperking nu een extra risico oplevert. Jammer, want alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, bieden mensen met een beperking ook extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zijn.

En zo zijn er bij werkgevers en werkzoekenden met een beperking nog veel meer aannames over en weer die misschien bij navragen helemaal niet blijken te kloppen. Het lijkt daarom zinvol als werkgevers en werknemers met een beperking in een open gesprek samen de wederzijdse aannames en vooroordelen  gaan onderzoeken.

Dat gesprek willen Stichting Incluvisie, Voorall en Solgu  graag op gang brengen. Het gaat niet om het realiseren van concrete matches, maar om het wegnemen van onbekendheid en het kweken van wederzijds begrip. Zo wordt het mogelijk om in alle openheid te brainstormen over nieuwe mogelijkheden van werken in en na coronatijd. Met als ultieme doel dat ook mensen met een functiebeperking hun talenten kunnen inzetten bij inclusieve werkgevers die hun talenten (h)erkennen en zien als een meerwaarde voor de organisatie.  Voor de gesprekken hebben zich o.a. de volgende werkgevers aan gemeld:

Gerechtshof Den Haag, Randstad, De Normaalste zaak, Het kleine Loo, MVO Nederland, Flexpay, Vodafone Ziggo, Nationaal Jeugd instituut, Prodemos. Aegon en Per Saldo. En er zijn nog meer werkgevers welkom. 

De gesprekken worden online gevoerd in kleine groepjes zodat er voldoende ruimte is voor een open dialoog. Ze worden geleid door een professional met een beperking. Maak hier alvast kennis met de gespreksleiders

foto gespreksleider Bart, man.
Gesprekleider Utrecht

Bart is ervaringsdeskundige in het werken met een lichamelijke en cognitieve beperking vanuit een neurologische aandoening vanaf de geboorte. Hij weet waar hij het over heeft, als het gaat om het werken met een beperking. Hij heeft gewerkt als klantmanager werk & inkomen bij de gemeente Den Haag en als werkcoach bij het UWV. Nu helpt hij als coach mensen het beste uit zichzelf te halen en een goede match te vinden van vraag en aanbod met de nodige hulpmiddelen en voorzieningen . Zijn motto is dat je kunt wat je werkelijk wilt, met het nodige geduld en doorzettingsvermogen.

foto van een vrouw op een trap
Gespreksleidster Den Haag

Margriet van Kampenhout coacht mensen in hun werksituatie op het gebied van helder communiceren en effectief samenwerken. Ook coacht zij personen die net als zijzelf een handicap hebben, bij het leiden van hun eigen leven. Met als doel om volledig deel uit te maken van de samenleving, die nog steeds niet voldoende is ingericht op wat daarvoor nodig is. Regie daarop is nodig, omdat wachten tot het vanzelf in orde komt geen optie is!

De eerste drie gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Werkgevers en werknemers spraken met elkaar in een open sfeer over onderwerpen als: Willen werkgevers graag voor je solliciteert weten of je een beperking hebt? Ik vind het moeilijk om aan een werkgever te vertellen over mijn beperking. Ik wil zo graag dat ze mijn talent zien en niet mijn beperking. Ik wil worden aangenomen omdat ik de geschikte kandidaat ben. Ik wil geen project zijn.  Werkgevers vroegen zich af hoe ze hun vacatures zo kunnen opstellen dat mensen met een beperking zich ook uitgenodigd voelen om te solliciteren.  En hoe gaan werkgevers om jouw onvoorspelbare inzetbaarheid die hoort bij jouw  chronische ziekte. Werkgevers en werknemers gaven dat het gesprek eye openers bood. Neem jij ook deel aan een van de volgende gesprekken en stel de vraag die anders niet zo snel aan een werkgever of werkzoekende zou stellen?  Misschien komen er in de volgende gesprekken ook weer heel andere onderwerpen aan bod.

Deelnemen aan de gesprekken en aanmelden?

Het volgende gesprek in de regio Den Haag vindt  online plaats op 27 januari 2021, 

Op 4 maart 2021 houden we een bijeenkomst met o.a. de deelnemers van alle gesprekken waarin we bespreken wat we van de gesprekken geleerd hebben. Ook gaan we op zoek naar manieren om het gesprek in alle regio’s gaande te houden de komende jaren.

Beide gesprekken vinden plaats van 15.00 – 16.30 

Je kunt je voor de gesprekken aanmelden bij Roos Hoelen, kwartiermaker Incluvisie: Roos@incluvisie.nl  06-20915820 Geef bij de aanmelding aan op welke datum je wilt aanschuiven.