logo incluvisie

Vier ons 1 jarig bestaan

Stichting Incluvisie bestaat 1 jaar. Vier jij het onlinefeestje met ons mee?

Wanneer ? 27 november  2020 van 15.00 – 16.30

IncluVisie

foto mensen staande aan een bar vol flessen wijn geanimeerd pratend
Tijdens startbijenkomst Incluvisie 22 november 2019

Stichting Incluvisie bestaat nu 1 jaar. En wat is er veel gebeurd sinds de openingsbijeenkomst waar we met achterban, werkgevers, beleidsmakers en collega belangenbehartigers brainstormden over wat er nodig is om tot een echt incluvisie arbeidsmarkt te komen.

Vanuit de gedachte:” Werken en studeren is gewoon mogelijk als je op de juiste wijze gefaciliteerd wordt” lieten wij ons door corona niet van de wijs brengen en zijn wij financiering voor projecten gaan zoeken. We hebben de belangen van onze achterban behartigd in de landelijke politiek, bij ministeries, gemeenten en UWV. We adviseerden werkenden, werkzoekenden, mensen in de ziektewet en werkgevers (o.a. Provincie Gelderland). Met resultaat!!: het UWV vergoedt nu de werkplekaanpassingen voor de thuiswerkplek, we praten met het ministerie van SZW over wat er nu echt nodig is om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. En we voeren projecten uit: Zo organiseren we gesprekken tussen werkgever en werknemer om samen vooroordelen uit de weg te ruimen, ondersteunen we een voorlichtings en ontmoetingsdag voor studenten, hebben we een vraagbaak opgezet voor mensen die tegen problemen aanlopen met werken en studeren op afstand, draaien we een coaching project waarin werkzoekenden met een beperking worden gecoacht door werkenden met een beperking en beginnen we met een project in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Alles werd bedacht en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. We werkten samen met, leveranciers van werkplekaanpassingen, collega belangenbehartigers, werkgevers en iedereen die zich wil inspannen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Nieuwsgierig naar wat we allemaal nog meer doen? Kijk op www.incluvisie.nl

Het was een mooi jaar maar er is nog veel te doen. Daarom willen we weer bijeenkomen met de achterban om samen te bepalen wat er de komende jaren moet gebeuren en hoe we dat moeten aanpakken.

Daarom nodigen we jou uit voor ons onlinefeestje om onze successen mee te vieren en plannen voor de toekomst te maken. Ben je erbij?

Programma:

15.00 ontvangst, welkomstwoord van de voorzitter en voorstelrondje

15.25 Korte update. Wat hebben we dit jaar bereikt en wat willen we nog bereiken

15.45 Discussie in breakoutrooms waar we onderstaande zaken bespreken

Room 1) Wat ging goed, wat moeten we beter of anders doen

Room 2) Hoe pakken we onze communicatie aan naar de achterban aan.:

Room 3) Op welke onderwerpen moet er gelobbyd worden en welke projecten moeten er ontwikkeld worden.

Room 4) Jongeren wat hebben zij nodig om succesvol te werken en te studeren.

16.15   Plenaire terugkoppeling 1

16.30   Voor wie wil: informeel napraten.

Voor vragen of aanmelden: Mail naar Roos Hoelen, kwartiermaker Incluvisie roos@incluvisie.nl 06-20915820

Vermeld bij je aanmelding aan welke breakoutgroep je wilt deelnemen.