logo incluvisie

Pilot werkplekaanpassingen

SZW start pilot voor aanpassen werkplekken Geplaatst op 13 december 2019 Staatssecretaris Van Ark stelt komend jaar acht miljoen euro beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf, zo schrijft zij aan de Tweede Kamer. UWV voert deze pilot […]

rapport SCP

Het SCP rapport toont aan dat de positie van mensen met een arbeidsbeperking er na de invoering van de participatiewet niet op vooruit is gegaan https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindevaluatie_van_de_Participatiewet

Bedrijfs- en arbo artsen

U moet beoordelen of een werknemer met een fysieke of zintuiglijke beperking nog kan werken? Incluvisie geeft graag kosteloos informatie De consequenties en mogelijkheden van de beperking op de werkvloer Werkplekaanpassingen en de mogelijkheden Financiering van werkplekaanpassingen Digitale toegankelijkheid Begeleiding Vervoersvoorzieningen Scholing of studie Werkgeversbenadering/jobhunting Meer info: Bel of mail met Roos Hoelen, roos@incluvisie.nl 06-20915820

Re-integratiebureaus

U krijgt de vraag om iemand met een fysieke of zintuiglijke beperking te begeleiden in een spoor 1 of spoor 2 traject. Incluvisie vertelt u graag kosteloos over de mogelijkheden. Wij geven u informatie over Werkplekaanpassingen en de mogelijkheden Financiering van werkplekaanpassingen Digitale toegankelijkheid Begeleiding Vervoersvoorzieningen Scholing of studie Werkgeversbenadering/jobhunting Meer info: Bel of mail […]

gemeenten

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 krijgen gemeenten in hun dienstverlening bij werk en inkomen steeds meer te maken met (niet) uitkeringsgerechtigden met een fysieke of motorische beperking. Dit kan ook gaan om mensen die niet in het doelgroep register staan. Incluvisie geeft u graag kosteloos informatie en advies over het herkennen van […]

Advies werkgevers

U denkt er als werkgever over om iemand met een fysieke of zintuiglijke beperking in dienst te nemen. De wil is er maar er komen praktische problemen bij kijken waar u niet zo snel een oplossing voor weet. Met goede aanpassingen kunnen mensen met zintuiglijke beperkingen (blind of slechtziend, doof of slechthorend) of fysieke beperkingen […]

Advies aan werkzoekenden en werknemers

Gratis advies op maat: Wil je graag aan het werk en wil je eens sparren over hoe je dat het best kan aanpakken? Incluvisie denkt met jou mee. Aan het eind van het (telefoon) gesprek weet jij hoe je de zoektocht naar werk het beste kunt aanpakken. Lukt het je niet om financiering voor je […]

Startbijeenkomst Incluvisie 22 november 2019

Startbijeenkomst Incluvisie 22 november 2019 Geplaatst door delftalent op 17 december 2019 in Uncategorized Verslag startbijeenkomst Incluvisie 22 november 2019. De op 16 oktober 2019 opgerichte stichting Incluvisie (www.incluvisie.nl) stelde zich voor aan een gezelschap van ervaringsdeskundigen, werkgevers, toeleiders naar werk, beleidsambtenaren (digitale)inclusie bij gemeenten en ministeries, een beleidsambtenaar implementatie VN-verdrag, belangenbehartigers en andere samenwerkingspartners. We bespraken de problemen en mogelijke oplossingen […]