logo incluvisie

Informatie Onbeperkt Ondernemen

Alle info om onbeperkt te ondernemen.  

logo Bartimeusfonds   Logo Stichting het gehandicapte Kind logo incluvisie

Deze pagina is onderdeel van het project Onbeperkt Ondernemen 

We verzamelen hier zoveel mogelijk informatie die relevant is voor (startende)ondernemers met een beperking.  Nog niet bij alle onderwerpen kun je al informatie vinden. Voel je vrij om ons informatie aan te leveren. Wij gaan ervan uit dat  de informatie nooit compleet en nodigen daarom iedereen uit om de informatie aan te vullen. Zo blijven we van elkaar leren. Wij controleren zoveel mogelijk of de informatie correct is. Maar spreek ons gerust aan als je toch onjuistheden ontdekt.  Mis je info? Laat het ons ook gerust weten. Kijk en denk met ons mee.  Neem contact op met Roos Hoelen via roos@incluvisie.nl  

Grote groep mensen achter tafels met microfoon

Opstarten 

Wat moet je op orde hebben om een onderneming te beginnen  

(Dit gedeelte wordt nog ingevuld tijdens de bijeenkomsten van OO)  

  • Financiën 
  • Administrati
  • KVK
  • Sales Marketing 

Stimuleringsmaatregelen en ondersteuning in het opzetten van je onderneming 

Starten vanuit de WW

Als je in de WW zit kan het UWV jou ondersteuning en financiering bieden.

Starten vanuit de WIA

Het UWV kan ondersteuning en financiering bieden 

In deze podcast krijg je alvast wat info over de mogelijkheden van ondernemen vanuit de WIA.  (is deze podcast voor jou niet toegankelijk meldt het dan even via onbeperktondernemen@bartimeusfonds.nl)

Starten vanuit de Wajong

Het UWV kan ondersteuning en financiering bieden

Bekijk ook dit Webinar over ondernemen vanuit de wajong

Starten vanuit de Participatiewet of als niet uitkeringsgerechtigde (Gemeente) 

Als je een bijstandsuitkering hebt of als je geen recht hebt op een uitkering is het de taak van de gemeente om jou te ondersteunen naar werk of ondernemerschap.

Iedere gemeente mag zelf bepalen welke ondersteuning er geboden wordt.  We noemen op deze pagina de mogelijkheden die door de meeste gemeenten geboden worden.

Een starterskrediet kan tot de mogelijkheden in jouw gemeente behoren

Voorzieningen en werkplekaanpassingen  

Wajong, WIA, WW.

Of je nou startende ondernemer bent of al vele jaren  onderneemt. Als je een voorziening of werkplekaanpassing nodig hebt om je werk te kunnen doen dan kun je vergoeding hiervoor aanvragen bij het UWV op basis van de Wet WIA  en het Protocol Voorzieningen.

Op deze pagina van het UWV kun je zien wat je kunt aanvragen; van brailleleesregel tot tolkuren en vervoersvoorzieningen.         

Participatiewet en niet uitkeringsgerechtigden (gemeente)

 (wij zijn nog op zoek naar informatie over dit onderwerp)

De gevolgen voor de uitkering 

UWV (wajong, WIA, WW)

(Wij zijn nog bezig met het samenstellen van de informatie. Alle hulp en tips zijn welkom)

Participatiewet en niet uitkeringsgerechtigden (gemeente)

(Wij zijn nog bezig met het samenstellen van de informatie. Alle hulp en tips zijn welkom)

(Inkomens)Verzekeringen

AOV verzekering als zelfstandige met een beperking

Een AOV verzekering afsluiten als je een beperking kan lastig zijn. Toch zijn er wel mogelijkheden.

Uitvallen als zelfstandige

(Wij zijn nog bezig met het samenstellen van de informatie. Alle hulp en tips zijn welkom)

Nieuws rondom relevante wetgeving

Via deze site brengen we nieuws over wetgeving die van invloed kan zijn op de manier waarop je onderneemt met een beperking. Een van de zaken die nu onze aandacht heeft is het voornemen alle ondernemers te verplichten een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Lees hier de meest actuele ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

Signalen en Lobby

Wetgeving en instanties kunnen soms obstakels opwerpen voor (startende) ondernemers met een beperking. Tijdens dit project verzamelen wij al die obstakels en gaan we bekijken hoe en waar we kunnen lobbyen om te zorgen dat de obstakels uit de weg geruimd worden.  Loop jij tegen obstakels aan of zie jij mogelijkheden voor verbetering of een lobby. Laat het ons weten via roos@incluvisie.nl