logo incluvisie

Bijeenkomst: Kansen benutten in een krappe arbeidsmarkt

Bijeenkomst: Een beperking en (ander)werkzoekend? Je kansen benutten in een krappe arbeidsmarkt.

 

19 november van 14.00-17.00 op de Churchilllaan 11, 1e verdieping Utrecht.

Biedt de krappe arbeidsmarkt kansen aan werkenden en werkzoekenden met een beperking?

Er is krapte in alle branches en sectoren maar werkgevers zijn nog steeds huiverig om mensen met een beperking aan te nemen, zo bleek de laatste weken uit verschillende onderzoeken.

Die berichten maken misschien wat moedeloos maar is het ook werkelijk waar?

Over deze vraag gaan we bij Incluvisie graag in gesprek met werkenden en werkzoekenden met een beperking en met professionals en werkgevers.

Kan je zelf of met behulp van je netwerk iets doen om je kansen op (ander)werk te vergroten en/of te behouden of is er toch altijd ((professionele)hulp nodig? Wat werkt beter? Sparren met een professional of met iemand die uit ervaring weet wat werken met een beperking inhoudt?  Deze en alle andere thema’s die de aanwezigen aandragen worden besproken.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die mee wil praten over dit onderwerp: werkenden en (ander)werkzoekenden met een beperking en professionals en werkgevers.

Samen gaan we op zoek naar wat het beste werkt. De opbrengst neemt Incluvisie weer mee in de uitvoering van alle werkzaamheden.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst vertellen we graag iets over de projecten van Incluvisie die mensen naar werk helpen en ontvangen we graag de feedback van de deelnemers.

Na afloop is er gelegenheid tot netwerken tijdens een borrel.

Aanmelden kan via Roos Hoelen  roos@incluvisie.nl