logo incluvisie

ambities

We werken aan een (digitaal) toegankelijke samenleving en stijging van de arbeidsparticipatie vanuit de volgende ambities

Ondersteunen van mensen met een visuele en/of auditieve of fysieke beperking bij vragen m.b.t. werk en arbeidsmarkt;

  • Ontwikkelen en vergroten van professionele ervaringsdeskundigheid die kan bijdragen aan het bereiken van onze doelen
  • Vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van mensen met een motorische of zintuiglijke beperking bij werkgevers
  • Verstrekken van informatie aan iedereen die als privépersoon of professional te maken krijgt met het onderwerp werken met een motorische of zintuiglijke beperking.
  • Stimuleren van beleid en/of wet- en regelgeving ter bevordering van arbeidsdeelname.
  • Bevorderen van digitale toegankelijkheid op verschillende niveaus. Volwaardige deelname aan de maatschappij vergroot ook de kans op werk.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen diverse partijen die kunnen bijdragen aan arbeidsparticipatie van mensen met een motorische of zintuiglijke beperking.
  • Ophalen van signalen en knelpunten en (goede) voorbeelden op het gebied van werk en (digitale) toegankelijkheid bij individuen en organisaties in de samenleving.
  • Onder de aandacht brengen, bij iedereen die betrokken is bij werk en toegankelijkheid voor mensen met een motorische of zintuiglijke beperking, van informatie over: 1) wetenschappelijke onderzoeken rondom mensen met motorische en/of zintuiglijke beperkingen en werk, van psychosociale                               aspecten tot vaardigheden in gebruik van werkplekaanpassingen. 2) informatie over technische mogelijkheden van werkplekaanpassingen 3) Wet- en regelgeving m.b.t. verstrekking van voorzieningen, en re-integratie