logo incluvisie

gemeenten

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 krijgen gemeenten in hun dienstverlening bij werk en inkomen steeds meer te maken met (niet) uitkeringsgerechtigden met een fysieke of motorische beperking. Dit kan ook gaan om mensen die niet in het doelgroep register staan. Incluvisie geeft u graag kosteloos informatie en advies over het herkennen van een beperking en de mogelijkheden op het gebied van begeleiding naar werk en werkplekaanpassingen.