logo incluvisie

Hernieuwde lobby tegen quotum

Ben jij een van de 900.000 mensen die door de banenafspraak juist niet aan een baan lijkt te kunnen komen. Laat het weten aan Incluvisie. Samen met andere partijen gaan we weer lobbyen

Hoorde jij dit ook al zo vaak van een inclusieve werkgever met een actief beleid op het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking; “U heeft dan wel een beperking maar we praten niet met u verder want u staat niet in het doelgroep register”

Ben jij dus ook een van die 900.000 mensen met een beperking die door de banenafspraak juist moeilijker aan een baan komen? Laat het weten aan Incluvisie. We gaan samen met andere partijen waaronder IederIn en de Brandwonden Stichting weer een lobby richting de politiek voeren

Verschillende organisaties voorzagen 5 jaar geleden al dat de invoering van de banenafspraak bovenbeschreven situatie zou gaan creëren. Maar de toenmalige lobby kon de invoering niet verhinderen.

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden hoeveel arbeidsgehandicapten door de banenafspraak juist een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt opliepen. Van de 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten vallen er 900.000 niet in het doelgroep register.

Genoeg reden dus voor een nieuwe lobby. Voor een goede lobby hebben we veel ervaringsverhalen nodig, zodat we de politiek kunnen doordringen van de ernst van de situatie.

Wil jij ons helpen door jouw ervaring met ons te delen?  In overleg met Incluvisie bepaal jij wat er met jou verhaal gebeurt. We waarborgen altijd jouw privacy

Je kunt je ervaringen op verschillende manier met ons delen.

Je kunt bellen en mailen naar Roos Hoelen, kwartiermaker bij Incluvisie. roos@incluvisie.nl 06-20915820. Je kunt ook deelnemen aan de discussies op de facebookpagina van Incluvisie en van participatiewet sluit uit, twitter en LinkedIn.

We horen graag van jou.