logo incluvisie

Netwerk subsidie Zon MW

Aanleiding voor de projectaanvraag is gelegen in de eerste bijeenkomst van Incluvisie in Utrecht waar circa 25 ervaringsdeskundigen uit genoemde doelgroepen met enkele werkgevers in gesprek waren. Hier werd door de aanwezigen het projectidee geformuleerd om een netwerk bestaand uit beide groepen (ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking, en werkgevers) te vormen die met elkaar in gesprek gaan over hoe we beter elkaars wensen en behoeften in beeld kunnen brengen, vooroordelen weg kunnen nemen en eventuele belemmeringen in kaart kunnen brengen om te zorgen dat duurzaam relevant en toegankelijk werk haalbaar is. Dit doel sluit aan bij de probleemstelling die ook bevestigd wordt in het SCP-rapport “Eindevaluatie van de Participatiewet” (november 2019).  Binnenkort meer over het project.