logo incluvisie

Waar en hoe vraag je vergoeding aan voor je werkplekaanpassingen?

Na ondertekening van een arbeidscontract of intentieverklaring (toezegging van werkgever dat hij je in dienst neemt) moet je vergoedingen voor werkplekonderzoeken en werkplekaanpassingen aanvragen.

 

aangepast toetstenbord

 

Afhankelijk van je uitkeringssituatie vraag je vergoeding van je werkplekaanpassingen aan bij:

  • De gemeente waar je woont als je een bijstandsuitkering hebt, in de WSW zit of als je niet uitkeringsgerechtigd bent en ingeschreven staat bij werk.nl. Let op: Als je een visuele beperking hebt betaalt het UWV jouw werkplekaanpassingen ook als je onder de gemeente valt.  Je moet de aanvraag wel indienen bij de gemeente en zij sturen hem dan door naar het UWV.
  • Het UWV als je een WW, WAO, WIA, IVA, WGA of Wajong uitkering hebt.

 

Aanvragen via de gemeente

Als je een baan gevonden hebt neem je contact op met de afdelingen werk en inkomen van jouw gemeente. De contactgegevens zijn te vinden via de website van de gemeente. Iedere gemeente heeft weer een andere aanvraagprocedure. Daarom is het belangrijk om bij het eerste gesprek met de gemeente te vragen hoe de aanvraagprocedure er in deze gemeente uitziet. Ook is het goed om dat te vragen met welke leveranciers van werkplekaanpassingen de gemeente werkt en of jij zelf een vrij bent om een leverancier te kiezen.

 

Aanvragen via het UWV

Het UWV hanteert de volgende aanvraagprocedure:

Zodra je een intentieverklaring of arbeidscontract heb neem je contact op met een van de leveranciers van werkplek aanpassingen die een contract hebben met het UWV. Dat zijn Babbage, Lexima- Reinecker en Optelec voor visuele beperkingen. Voor motorische beperkingen zijn dat Lexima Reinecker en Babbage.

De leverancier inventariseert samen met jou welke hulpmiddelen je nodig hebt om goed te kunnen werken. Mocht je zelf geen keuze kunnen maken uit de leveranciers dan kun je ook voor advies naar de werknemerstelefoon van het UWV bellen.

Je moet als werknemer zelf via de site van het UWV een aanvraag doen voor de vergoeding van hulpmiddelen, maar de leveranciers helpen je met het invullen van het aanvraagformulier Zij kunnen namelijk goed verwoorden wat jij precies nodig hebt op de werkplek. Als de aanvraag door het UWV is goed gekeurd vindt er eerst een werkplekonderzoek plaats door de leverancier. Er wordt gekeken welke aanpassingen er in de software van de werkgever moeten worden gedaan om jouw hulpmiddelen zo goed mogelijk te laten werken.

Zodra duidelijk is wat er nodig is om jouw werkplek goed in te richten vraagt de leverancier het UWV toestemming voor vergoeding van de nodige aanpassingen. Als die toestemming er is gaat de leverancier aan de slag met het inrichten van jouw werkplek. Je krijgt ook zelf bericht van het UWV of de aanvraag is goedgekeurd.

Als het nodig is geeft de leverancier je nog een training op de werkplek om je te leren met de aanpassingen en hulpmiddelen om te gaan.

Mocht je twijfels hebben over de toegekende werkplekaanpassingen of de werkwijze van de leverancier dan kun je tot een maand nadat de hulpmiddelen zijn toegekend nog bij het UWV aangeven dat je de keuze wilt heroverwegen. Dit doe je bij de arbeidsdeskundige die jouw werkplekaanpassingen heeft toegekend. De arbeidsdeskundige moet zijn beslissing dan heroverwegen

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de  helpdesk van Incluvisie 

 

 

 

Disclaimer