logo incluvisie

Buiten het doelgroepregister

Werk vinden als je niet in het doelgroepregister staat. 

Incluvisie vraagt er al heel lang aandacht voor. De mensen met een arbeidsbeperking die niet in het doelgroepregister staan en die zo vaak te horen krijgen: “Ja wij willen inderdaad mensen met een beperking aannemen maar u staat niet in het doelgroepregister , dus we gaan met u niet verder in gesprek. U kunt natuurlijk altijd  gewoon bij ons solliciteren”  Maar dan moet je dus concurreren met sollicitanten zonder een beperking. Dat valt vaak niet mee.

Op naar de 100000 banen is een site voor werkgevers die vaak alleen maar mensen in het doelgroepregister  aannemen. En de maand november is uitgeroepen tot de maand van de 1000 goede voorbeelden van mensen in het doelgroepregister die werk vonden. Hoe bijzonder is het dan dat Roos Hoelen van Incluvisie van Op naar de 100000 banen de gelegenheid kreeg om aandacht te vragen voor die 900.000 arbeidsbeperkten die niet in het doelgroepregister staan. Het artikel kunt u hier lezen.

We hopen dat dit artikel toch een stapje vooruit is naar een volledig inclusieve samenleving.