Het Team van de Helpdesk Werk en Studie

Het team van de  Incluvisie Helpdesk Werk en Studie

Wie geven advies?

Roos Hoelen, heeft veel kennis op het gebied van werken met een beperking. Zij heeft veel werkenden begeleid naar werk. Daarnaast heeft ze veel werkgevers geholpen om werknemers met een beperking aan te nemen. Ook heeft ze veel ervaring in het overleggen met instanties als het UWV of de gemeente. Waar nodig bemiddelt Roos als je een vraag hebt aan of een probleem hebt met UWV, de gemeente of een andere werk gerelateerde instantie

Ook werkgevers kunnen bij haar terecht voor advies m.b.t. werving en selectie, creëren van draagvlak binnen een organisatie, werkplekaanpassingen en andere voorzieningen etc.

Chris Geven is op dit moment derdejaars student rechten. Hij loopt nu stage bij Incluvisie. Heb je een ingewikkelde kwestie m.b.t werk vinden of behouden, het aanvragen werkplekaanpassingen of vervoersvoorzieningen met het UWV, de gemeente of een andere instantie. Chris zoekt voor jou uit wat de wettelijke mogelijkheden zijn.  Wil je bezwaar aantekenen tegen een beslissing van een instantie of in beroep gaan. Chris helpt.

Teamleden gezocht!

Wij zijn altijd op zoek naar meer mensen om de helpdesk te bemensen.

Heb jij ook affiniteit met het onderwerp werk en wil je mensen graag advies geven. Heb je of doe je een opleiding vanaf HBO of universitair niveau op het gebied van HR, Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening of Social Work?  Wil je vrijwilligers werk doen, werkervaring opdoen of stagelopen? Neem contact op met Roos Hoelen roos@incluvisie.nl 06-20915820