logo incluvisie

Het Team van de Helpdesk Werk en Studie

Het team van de Incluvisie Helpdesk Werk en Studie

De helpdesk werkt met professionals met ervaringsdeskundigheid.

Wie geven advies?

Roos Hoelen

Foto: Roos Hoelen Roos is het eerste aanspreekpunt van de helpdesk. Roos heeft veel kennis op het gebied van werken met een beperking. Zij heeft veel werkenden begeleid naar werk. Daarnaast heeft ze veel werkgevers geholpen om werknemers met een beperking aan te nemen. Ook heeft ze veel ervaring in het overleggen met instanties als het UWV of de gemeente. Waar nodig bemiddelt Roos als je een vraag hebt aan of een probleem hebt met UWV, de gemeente of een andere werk gerelateerde instantie

Ook werkgevers kunnen bij haar terecht voor advies m.b.t. werving en selectie, creëren van draagvlak binnen een organisatie, werkplekaanpassingen en andere voorzieningen etc.

Omdat één persoon niet alles kan weten kan Roos als ze zelf het antwoord niet weet altijd terugvallen op de adviseurs van de helpdesk.

Adviseurs

Anita Kemp

Jonge vrouw met lang donker haar zittend op stoel Anita blogt over WIA en UWV.  Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als WIA- en verzuimspecialist bij UWV en diverse adviesbureaus in de sociale zekerheid.

Chris Geven

jonge man staand voor een Mercedes Chris is net afgestudeerd in HBO-rechten. Heb je een ingewikkeld vraagstuk m.b.t. werk vinden of behouden of met het aanvragen van werkplekaanpassingen of vervoersvoorzieningen bij het UWV, de gemeente of een andere instantie? Chris zoekt voor jou uit wat de wettelijke mogelijkheden zijn. Wil je bezwaar aantekenen tegen een beslissing van een instantie of in beroep gaan. Chris helpt.

Vera Hendrikx

Jonge vrouw met halflang donker haar  Vera heeft een master Bedrijfskunde en Personeelswetenschappen en werkt als medewerker personeelsdiensten bij Jan Accountants. Bij de Helpdesk Incluvisie informeert zij werkgevers over wet- en regelgeving m.b.t. een inclusieve werkvoer.

Bas van Treek

Man van halverwege de 50  Bas is secretaris in het bestuur van Incluvisie en en heeft jarenlange werkervaring als specialist arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Binnen de helpdesk geeft hij werkgevers en mensen die door ziekte dreigen uit te vallen informatie over WGA en WIA

Teamleden gezocht!!!

Wij zijn altijd op zoek naar meer mensen om de helpdesk te bemensen.

Heb jij ook affiniteit met het onderwerp werk en wil je mensen graag advies geven. Ben je afgestudeerd of doe je een opleiding op HBO of WO-niveau op het gebied van HR, Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening of Social Work?  Wil je vrijwilligerswerk doen, werkervaring opdoen of stagelopen voor een HBO-opleiding?  Neem contact op met Roos Hoelen roos@incluvisie.nl 06-20915820