logo incluvisie

In gesprek met Minister Schouten over Quotum arbeidsbeperkten

In gesprek met Minister Schouten over hoe de banenafspraak arbeidsgehandicapten uitsluit. 

Minister Carola Schouten met de groep mensen die het manifest aanbieden

Vanuit Incluvisie werkte Roos Hoelen, kwartiermaker bij Incluvisie, met o.a. Startfoundation, Iederin, Support Stotteren, Jongpit en vele andere partijen samen aan het manifest “Niet onbeperkt genoeg” waarin wij aandacht vroegen voor de ongunstige positie van mensen met een beperking buiten het doelgroepregister. Vanmiddag was Roos (op de foto naast Minister Schouten) als vertegenwoordiger van Incluvisie aanwezig bij het aanbieden van het manifest en ging ze in gesprek met de minister. Dit gesprek was slechts de start. De lobby voor een wetgeving die niet discrimineert wordt vervolgd. Blijf ons volgen.