logo incluvisie

Weer een mooi gesprek van Netwerk-Incluvisie-werkgevers

Gesprek Netwerk Incluvisie-werkgevers 16-6-2022   

Wederzijdse aannames en vooroordelen staan soms een match in de weg.                                           

Puzzle waar een stukje uit ontbreekt

Werkgevers en werkzoekenden met een beperking gingen met elkaar in gesprek over wederzijdse aannames en vooroordelen.

Er ontstond een open en ongestructureerd gesprek over onderstaande thema’s uit naar voren kwamen.  Alles kon en mocht gezegd en gevraagd worden en wordt vertrouwelijk gehouden. Daarom vermelden we hier ook niet de deelnemers aan dit gesprek.

Werkgevers stellen: Veel kandidaten hebben in het verleden al veel negatieve ervaringen gehad met sollicitaties en daardoor staan ze wantrouwend tegen over een werkgever. Door werkgevers wordt dit geïnterpreteerd als een gebrek aan enthousiasme en motivatie. Dat kan een match in de weg staan. Goede bedoelingen van de werkgever worden hierdoor soms verkeerd geïnterpreteerd. Zo bood een werkgever een kandidaat een langere proeftijd (met behoud van uitkering) aan om haar de gelegenheid te geven zich op haar gemak in te werken. De kandidate interpreteerde dit als gebrek aan vertrouwen en haakte af.  En zo was ontstond, door wederzijds niet uitgesproken aannames, een mismatch. En het team heeft weer een negatieve ervaring met een sollicitant met een beperking.

Maar er zijn ook goede voorbeelden van hoe met een paar aanpassingen werknemers succesvol aan het werk zijn binnen een organisatie.

Werkzoekenden verwachten vaak dat werkgevers negatief staan t.o. een uren beperking of thuiswerken. Maar werkgevers blijken daar helemaal niet zo negatief tegen over te staan.

Werkzoekenden krijgen door al hun negatieve ervaringen het idee dat ze niets kunnen en dat solliciteren geen zin heeft. Werkgevers geven aan dat ze vacatures openzetten voor kandidaten met een beperking maar dat ze deze kandidaten niet kunnen vinden. Alle werkgevers zetten verschillende kanalen in om mensen met een beperking te bereiken, maar een alles omvattend aanbod waar werkzoekenden en vacaturehouders elkaar zonder tussenkomst van allerlei intermediairs kunnen ontmoeten ontbreekt.  De dienstverlening van WSP die de taak heeft om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers te matchen wordt als onvoldoende ervaren.

 

Een van de werkgevers constateert dat er veel vooroordelen zijn bij vacaturehouders. Ze denken dat ze iemands hand vast moeten houden of zo. Ze gaan voor het gesprek al invullen wat iemand nodig heeft aan aanpassingen en of dat wel of niet kan etc. Daarop nemen ze vaal hun (negatieve) beslissing. Ze hebben dan niet bij de werkzoekende zelf nagevraagd wat er wel en niet mogelijk is en wat diegene nodig heeft om te kunnen werken. De meeste problemen zijn op te lossen met simpele aanpassingen.

Werven via bureaus gespecialiseerd in werkzoekenden met een beperking is lastig. De meeste bureaus bieden geen passende kandidaten. Bij de Volksbank bijvoorbeeld moeten er eisen worden gesteld aan de theoretische kennis.  En competenties zijn moeilijk te meten

Werkzoekenden hebben dan vaak weer het probleem dat ze als ze werkloos zijn geen geld hebben om hun kennis d.m.v. opleiding Up to dat te houden. Ze kunnen hierdoor niet voldoen aan de eisen van de werkgever.

Sommige werkgevers nemen mensen aan en bieden dan tijdens het dienstverband de benodigde scholing om aan de eisen m.b.t. theorie en kennis te kunnen voldoen.  Sommige bedrijven laten mensen ook meelopen om te zien wat hun competenties zijn.

Werkgevers hebben ook vooroordelen omdat ze weinig kennis hebben. Niet bij elke handicap zijn aanpassingen noodzakelijk

Werkgevers en vacaturehouders moeten het gesprek aangaan over de beperking. Maar hoe ga je dat gesprek aan en hoe zorg je dat de vacaturehouder het cv goed leest en geen problemen heeft met gaten in de werkervaring.  Hoe ga je om met een cv met gaten.

Zowel werkgevers als werkzoekenden willen gezien en gevonden worden.

Het zou fijn zijn als werkzoekenden ook zien wat zij voor de arbeidsmarkt kunnen betekenen

In ieder geval heeft dit gesprek het netwerk van iedere deelnemer weer vergroot. En hebben mensen voluit tips en ervaringen gedeeld.

Ook eens een Netwerk Incluvisie-werkgevers gesprek bijwonen of wil je dat Incluvisie dit voor jouw organisatie organiseert. Neem dan contact op met roos@incluvisie.nl

 

Wil jij met jouw organisatie, branche organisatie, werkgeversnetwerk etc. ook eens een Netwerk Incluvisie-werkgevers gesprek organiseren. Incluvisie helpt je graag. Lees meer