logo incluvisie

Incluvisie: Vraagbaak Corona en werken en studeren op afstand. (Met dank aan alle samenwerkingspartners)

computer op tafel met tekst Volgens artikel 27 van het VN-Verdrag hebben mensen met een beperking recht op aanpassingen die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Incluvisie: Vraagbaak Corona en werken en studeren op afstand.

(Een initiatief van Incluvisie: Met heel veel dank aan alle samenwerkingspartners)

Corona dwingt iedereen tot werken en studeren op afstand. Lastig voor mensen met een zintuiglijke en/of motorische beperking. Niet alle systemen en tools waarmee op afstand gewerkt wordt zijn toegankelijk als je werkt met werkplekaanpassingen.  Hoe los je deze problemen (liefst op korte termijn) op?

Incluvisie heeft onderstaande organisaties bereid gevonden om te helpen en samen een vraagbaak te vormen. Deze vraagbaak is er voor iedereen die problemen ervaart met het werken en studeren op afstand. Je kunt je problemen bespreken met de leveranciers van werkplekaanpassingen en met ervaringsdeskundigen met een ICT-achtergrond.  Zij zitten allemaal in een WhatsApp groep “studie/werk op afstand”  waar jij ook lid van kunt worden en je vragen kunt stellen. Met z’n allen moeten we er toch in slagen om iedereen wat betreft werk en studie door de Corona crisis heen te helpen.

Wie zitten er in de WhatsApp groep?

Vraagbaakleden:

  • Lexima-Reinecker: Bernard Bremmer
  • Babbage: Frans Hollander/Joost van Loon
  • Optelec: Gert-Jan van Barneveld
  • Reprezent.ai: Jasper van Heugten
  • BlindMobility: Tim in’t Veld
  • Jesse Wienholts: Ervaringsdeskundige met ICT-achtergrond
  • Passend Lezen: Jeroen te Braak
  • Wouter Bolier: Beleidsadviseur digitale toegankelijkheid IederIN
  • Jesse van de Water, Ervaringsdeskundige: Werkplekbeheerder – Helpdeskmedewerker bij Casade
  • We kunnen altijd meer vraagbaakleden gebruiken. Iedereen die iets wil en kan bijdragen is welkom.

Aanmelden voor de WhatsAppgroep kan, voor iedereen: vraagbaakleden en vragenstellers via:

Telefoon of WhatsApp: Roos Hoelen 06- 20915820

Mail: Roos@incluvisie.nl

Via de facebookpagina van Incluvisie

Heb je geen WhatsApp dan kun je je vragen voorleggen aan Roos Hoelen en zij speelt ze dan door aan de groep. Ze koppelt jou ook de adviezen van de groep terug.