logo incluvisie

Nog steeds geen perspectief!

Arbeidsgehandicapten buiten het doelgroepregister zijn nog steeds niet in beeld bij de minister.

houten deur met slot en de tekst: Nog steeds geen toegang

De Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022 van 16-2-2023 (waar wij gisteren vanuit Incluvisie de aandacht voor vroegen) laat zien dat minister Schouten de verdringing op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking die wel het minimumloon kunnen verdienen geen halt toe zal roepen en dat het bestaan van deze groep van minstens 600.000 mensen (en hun problemen met werk vinden) nog steeds genegeerd wordt.  Deze groep heeft nog steeds geen toegang tot hulp en stimuleringsmaatregelingen. 

De klantmanagers binnen de participatiewet signaleren in het onderzoek de problematiek van de mensen met een arbeidsbeperking die ondanks hun beperking toch niet worden aangenomen door werkgevers omdat ze niet in het doelgroepregister staan. (Ze kunnen namelijk wel het minimumloon verdienen als ze die baan maar eens zouden krijgen). De klantmanagers stellen dat deze groep moeilijk bemiddelbaar is. En wat zegt Minister Schouten in haar reactie op de opmerkingen van de klantmanagers: “We nemen de signalen van de klantmanagers binnen de Participatiewet mee en gaan meer perspectief bieden aan mensen in de participatiewet die niet in staat zijn om te werken”. Tja de groep waar de klantmanagers het over hadden kan dus juist wel werken maar is door bovengenoemde oorzaken moeilijk bemiddelbaar.

De uitspraak, gedaan in de kamerbrief, dat er de ambitie ligt om te doen wat nodig is lijkt zich dus wederom niet uit te strekken tot de groep arbeidsbeperkten buiten het doelgroepregister dat zelfstandig het minimumloon zou kunnen verdienen. (En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mensen in de WIA)

De overheid laat een grote groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt links liggen en het zal wederom aan particuliere initiatieven en stichtingen als Incluvisie zijn om voor arbeidsperspectief voor de 600.000 mensen buiten het doelgroepregister te zorgen. We zijn nog niet klaar met de belangenbehartiging! Wie doet er mee ons mee? Deel je verhalen en suggesties. Is een petitie een idee? Of een actie om werkgelegenheidsprojecten voor de mensen buiten het doelgroepregister te ontwikkelen?. Het kan toch niet zo zijn dat een grote groep mensen nog langer genegeerd wordt. Heb je een idee?  We horen het graag.

Mail naar roos@incluvisie.nl  Lees meer over Incluvisie en over wat wij al deden in de lobby m.b.t.  het doelgroepregister 

#NietInHetdoelgroepregister #OngelijkeKansen #NietErkend

@Mark Rutte @Carola Schouten @Karien van Gennip. Tijd voor actie?!