logo incluvisie

Buiten doelgroepregister

Niet in het doelgroepregister maar wel een beperking.
Wat nu?

Man met hond en stok voor een bord waar op staat: Let op: Volledig Inclusief Recruitment is meer dan de banenafspraak

Man met hond en stok voor een bord waar op staat: Let op: Volledig Inclusief Recruitment is meer dan de banenafspraak

Werkzoekenden

Een beperking en niet in het doelgroepregister?
Je hebt een beperking. Je merkt dat je daardoor meer moeite hebt om een baan te vinden.
Maar er is toch een banenafspraak, die werkgevers verplicht om mensen met een beperking aan te nemen?
Helaas merk je tijdens jouw zoektocht naar werk dat jij niet onder die banenafspraak valt en dat werkgevers niet met jou in gesprek willen gaan ondanks het feit dat jij ook een beperking hebt.

Je bent niet de enige. 900.000 mensen met een beperking staan niet in het doelgroepregister. Daardoor hebben zij meer moeite om werk te vinden.

 

Professionals

Steeds meer professionals laten weten dat ze hun cliënt met een beperking moeilijk naar werk kunnen begeleiden als die niet in het doelgroep register staat.

 

Lobby voor wetgeving die niemand buiten sluit

Incluvisie lobbyt samen met andere organisaties voor een systeem waarin iedereen met een beperking dezelfde kansen krijgt.

De Startfoundation richtte met steun van verschillende organisaties, waaronder Incluvisie, het meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg”in waar mensen (anoniem) hun ervaringen kunnen delen. De ervaringen dienden als basis voor een manifest dat Incluvisie samen met de samenwerkingspatners op 22 juni  2022 aanbood aan Minister Schouten

 

Minister Carola Schouten met de groep mensen die het manifest aanbieden

 

Helaas heeft deze lobby naar het zich laat aanzien niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er werd weliswaar een onderzoek gestart naar de mensen die nog buiten het doelgroepregister vallen  geen positief resultaat er nog steeds alleen gekeken wordt naar mensen die dezelfde kenmerken hebben als de mensen binnen het doelgroepregister.

Nog steeds niet in beeld!!

 

Na een eerste snelle lezing van het wetsvoorstel “Wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak”  overvalt ons bij Incluvisie een gevoel van immense teleurstelling. Het was te verwachten door de opzet van het onderzoek van Panteia maar toch…..

In de wet wordt een arbeidshandicap nog steeds gedefinieerd door de verdiencapaciteit.  Pas als je zelfstandig niet meer dan het wettelijk minimumloon kan verdienen heb je een arbeidshandicap. Er wordt nog steeds geen rekening gehouden met het feit dat discriminatie en vooroordelen bij de werkgever en andere maatschappelijke factoren een grote, nadelige, invloed hebben op de kansen op werk voor mensen met een beperking volgens de definitie van het VN-verdrag.

Ja er zijn plannen om de doelgroep te verbreden, maar het gaat alleen om een hele kleine groep mensen in de WIA, WW en bijstand, namelijk zij die niet zelfstandig het WML kunnen verdienen. Dat zal een hele kleine groep zijn.  En mensen met een beperking in de bijstand die wel het minimumloon kunnen verdienen zijn ook nog steeds afhankelijk van wat hun gemeente voor hen wil doen. Ondersteuning van deze groep is in de Participatiewet nog steeds een Kan bepaling. Het moet niet volgens de Participatiewet.

Ook in de toekomst zal een hele grote groep mensen met een arbeidsbeperking buiten de boot blijven vallen. Werkgevers zullen mensen uit deze groep niet aannemen want ze vallen niet onder de banenafspraak. Er zal nog steeds een grote groep mensen zijn die nergens de juiste hulp naar werk kunnen vinden. Hun kansen op werk zullen steeds kleiner worden.

Incluvisie roept alle belangenorganisaties op te blijven strijden voor wetgeving die echt iedereen met een arbeidsbeperking toekomstperspectief brengt.

 

Wat wel kan

In de tussentijd deelt Incluvisie informatie die mensen buiten het doelgroep register helpt om de kans op een baan toch te verhogen. 

Op 17 juni 2021 maakten we tijdens een bijeenkomst met werkzoekenden en professionals een start met het netwerk.

 

In de media

Incluvisie vraagt ook in de media aandacht voor de mensen buiten de banenafspraak

De banenafspraak. Halverwege en hoe nu verder

Naar aanleiding van het aanbieden van het manifest “Niet (on)beperkt genoeg” Verschenen er artikelen in de Volkskrant en het Financieel Dagblad 

En ook op de internationale dag voor de mensen rechten 2022 vragen wij aandacht voor de groep die niet in het doelgroepregister staat

Roos Hoelen, kwartiermaker bij Incluvisie vraag als sinds 2014 aandacht voor de problematiek van de banenafspraak. In 2014 sprak zij in Nieuwsuur over de verdringing van mensen met een beperking onderling door de banenafspraak 

In 2020 legt Roos Hoelen in het programma “Met het Oog op morgen” nogmaals uit wat er mis is met de banenafspraak 

Teken de petitie!

Wil jij onze oproep aan minister en parlement om een eerlijker arbeidsmarktbeleid voor mensen met een beperking te ontwikkelen? Lees meer en teken de petitie! 

 

Disclaimer