logo incluvisie

buitendoelgroepregister

Buiten doelgroepregister

Niet in het doelgroepregister maar wel een beperking.
Wat nu?

Vrouw met de handen in het haar achter een PC

 

Werkzoekenden

Een beperking en niet in het doelgroepregister?
Je hebt een beperking. Je merkt dat je daardoor meer moeite hebt om een baan te vinden.
Maar er is toch een banenafspraak, die werkgevers verplicht om mensen met een beperking aan te nemen?
Helaas merk je tijdens jouw zoektocht naar werk dat jij niet onder die banenafspraak valt en dat werkgevers niet met jou in gesprek willen gaan ondanks het feit dat jij ook een beperking hebt.

Je bent niet de enige. 900.000 mensen met een beperking staan niet in het doelgroepregister. Daardoor hebben zij meer moeite om werk te vinden.

Professionals

Steeds meer professionals laten weten dat ze hun cliënt met een beperking moeilijk naar werk kunnen begeleiden als die niet in het doelgroep register staat.

Lobby voor wetgeving die niemand buiten sluit

Incluvisie lobbyt samen met andere organisaties voor een systeem waarin iedereen met een beperking dezelfde kansen krijgt.

De Startfoundation richtte met steun van verschillende organisaties, waaronder Incluvisie, het meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg”in waar mensen (anoniem) hun ervaringen kunnen delen. De ervaringen dienden als basis voor een manifest dat Incluvisie samen met de samenwerkingspatners op 22 juni aanbood aan Minister Schouten

Minister Carola Schouten met de groep mensen die het manifest aanbieden

Wat wel kan

In de tussentijd deelt Incluvisie informatie die mensen buiten het doelgroep register helpt om de kans op een baan toch te verhogen. 

Op 17 juni 2021 maakten we tijdens een bijeenkomst met werkzoekenden en professionals een start met het netwerk.

In de media

Incluvisie vraagt ook in de media aandacht voor de mensen buiten de banenafspraak

De banenafspraak. Halverwege en hoe nu verder

Naar aanleiding van het aanbieden van het manifest “Niet (on)beperkt genoeg” Verschenen er artikelen in de Volkskrant en het Financieel Dagblad 

Disclaimer