logo incluvisie

Ontstaan en voortgang project: Netwerk Incluvisie en werkgevers

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw

Bij de start van Incluvisie spraken 25 ervaringsdeskundigen met een fysieke of zintuiglijke beperking en werkgevers met elkaar. Ze bleken elkaar niet goed te begrijpen. Besloten werd om regionale netwerken te vormen, waarbinnen ervaringsdeskundigen en werkgevers met elkaar in gesprek gaan om een beter beeld te krijgen van de verwachtingen over en weer. Zo worden vooroordelen weggenomen en mogelijkheden en belemmeringen in kaart gebracht. De gesprekken worden geleid door ervaringsdeskundigen zodat werkgevers meteen een beeld krijgen van hun mogelijkheden. Werkzoekenden doen werkervaring op en krijgen meer inzicht en vertrouwen in  eigen vaardigheden.

De verkregen inzichten zullen werkgevers en werkzoekenden in staat stellen hun rol als werkgever en werknemer zo in te vullen dat duurzaam, relevant en toegankelijk werk haalbaar is voor mensen met een zintuiglijke en motorische beperking.

Meer info over het ontstaan en de uitvoering van het project vind u hier.

Vragen over het project kunt u stellen aan Roos Hoelen, projectleider. 06-20915820, roos@incluvisie.nl