logo incluvisie

Verslag 17 Juni 2021: Een beperking, op zoek naar werk, maar Niet in het doelgroep register

logo incluvisie Logo Stichting Support Stotteren Logo Iederin

Verslag 17 Juni 2021: Een beperking, op zoek naar werk, maar Niet! in het doelgroep register

 

Nederland telt 900.000 mensen met een arbeidshandicap die niet in het doelgroep register staan

Op 17 juni 2021 organiseerden Incluvisie, Support Stotteren, Samen bouwen aan Participatie en IederIn een bijeenkomst met professionals en werkzoekenden die uit ervaring weten wat het betekent als je niet in het doelgroep register staat maar wel een arbeidsbeperking hebt.

Hieronder een verslag van de bijeenkomst en een omroep aan professionals en werkzoekenden om ons te helpen deze 900.000 mensen een gezicht te geven.

We bespraken tijdens de bijeenkomst verschillende thema’s 

De obstakels als je niet in het Doelgroep register staat 1

Focussen op wat je wel kan. 2

Initiatieven die helpen bij het vinden van werk. 2

Tips om hulp te vragen. 3

De opmerkingen in de chat 3

Op naar verandering. Belangen behartigen. 3

Samen staan we sterker. Wie doet er mee. 4

Borrelpraat 4

 

De obstakels als je niet in het Doelgroep register staat

Samen bespraken we wat er zo beperkend is aan “niet in het doelgroep register “staan. Maar we stonden ook stil bij wat je zelf kan doen om werk te vinden. Verder informeerden wij de deelnemers over welke wet- en regelgeving jou wel kan helpen om toch die baan te bemachtigen of je eigen inkomen (deels) te verdienen.

De grootste obstakels

 • Verdringing: Veel werkgevers willen niet met je verder praten als ze horen dat je wel een beperking hebt, maar niet in het doelgroepregiser staat.
 • Het is lastig om op eigen kracht werk te vinden als je een beperking hebt maar niet ondersteund wordt door wetgeving die werkgevers “dwingt” jou aan te nemen. Als je dan ook nog tegen onderstaande problemen aanloopt kan werk zoeken een zwaar en ontmoedigend proces zijn.
 • Als je geen uitkering hebt van het UWV ben je voor ondersteuning naar werk afhankelijk van de gemeente waar je woont. Maar het ondersteuningsaanbod verschilt per gemeente. Daardoor is het lastig om te achterhalen op welke hulp jij in jouw situatie recht hebt.
 • Er is er vaak onduidelijkheid over verantwoordelijkheden: wie moet de ondersteuning vergoeden? Is dat de gemeente of het UWV, de werkgever of jijzelf? Dit zorgt voor extra belasting voor de mensen zelf en gaat ten koste van energie die mensen beter zouden kunnen inzetten voor het vinden van werk. Het zou helpen als één iemand je kan bijstaan en begeleiden in je proces naar werk, zodat jij niet je energie in hoeft te zetten voor krijgen waar je recht op hebt, maar je kunt focussen op het vinden van werk. Doordat je geen aanspraak maakt op de banenafspraak is het moeilijker om gerichte ondersteuning te krijgen
 • Als je geen erkende of weinig bekende beperking hebt, word je niet geholpen. (Non-verbal learning disorder bijvoorbeeld).
 • Je CV goed op orde maken is belangrijk, maar er wordt toch altijd gekeken naar gaten in iemands CV. Werkgevers trekken daaruit vaak negatieve conclusies. Dit zijn vooroordelen die niet helpen.
 • Mensen hebben altijd veel tips, maar het blijft lastig om zelf gericht stappen in de goede richting te zetten. Niet altijd is een jobcoach een goede match of een training behulpzaam. Negatieve ervaringen werken ontmoedigend.

Focussen op wat je wel kan

Focus op wat je wel kan. Dit levert ook in je nabije omgeving interessantere gesprekken op. Wat kun je ondanks alles wel inzetten om werk te vinden.

Ook als je niet in het doelgroep register staat zijn er voor bijna elke (uitkeringssituatie) toch ook wetten, regels en verordeningen die werkgevers kunnen stimuleren om jou aan te nemen.

Zowel het UWV als de gemeente kunnen instrumenten inzetten die werkgevers stimuleren om jou een kans te geven. Ook als je geen recht hebt op een uitkering is de gemeente verplicht om jou te ondersteunen bij het vinden van werk. Lukt het je niet om die hulp te vinden. Neem dan contact op met Incluvisie. Bekijk voor een overzicht van alle regelingen de presentatie die Incluvisie tijdens de bijeenkomst gaf.  Meer diepgaande info en uitleg over de regelingen vind je hier

Initiatieven die helpen bij het vinden van werk

Verder zijn er verschillende initiatieven en mogelijkheden die jou kunnen helpen bij het vinden van werk.

 • Inclumunity Samen met andere werkzoekenden met een beperking bepaal jij waar je goed in bent en waar jij wilt werken. Een uitzendbureau stelt je dan voor aan de werkgever van jouw keuze. Verder krijg je workshops die jou helpen om op eigen kracht werk te vinden.
 • Laat je coachen door een ervaringsdeskundige. Er zijn verschillende mogelijkheden: Centrum Chronisch ziek en werk, Werk vinden ruim zelf de vooroordelen uit de weg.  En er zijn er vast nog meer als je googelt.
 • De volledig inclusieve werkgever: Solliciteer bij werkgevers waarvan bekend is dat ze niet naar het doelgroepregister kijken maar gewoon alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen. Deze werkgevers zijn te vinden op de lijst van Volledig Inclusieve werkgevers.
 • Volg trainingen in solliciteren met een beperking. Die zijn bij veel organisaties te vinden: Incluvisie, Onbeperkt aan de slag, Ctalents, SWOM (tot 30 jaar), Emma at Work. (Let op: bij deze organisaties zijn ook bedrijven aangesloten die alleen open staan voor mensen in het doelgroep register, check even van tevoren of de werkgever echt volledig inclusief is. Ongeveer een derde van de aangesloten werkgevers staat open voor mensen die niet in het doelgroep register staan) Naast vacatures vind je bij deze organisaties ook trainingen, begeleiding, en ontmoetingsbijeenkomsten tussen werkzoekenden en werkgevers.
 • LinkedIngroep Beschikb@@r. In deze groep ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar. Er zijn ook werkgevers bij die openstaan voor mensen die niet in het doelgroep register staan. Van tevoren even goed navragen bij een werkgever of hij open staat voor een brede doelgroep. Dat voorkomt teleurstellingen.
 • Organisaties en initiatieven die vacatures hebben voor mensen met een beperking buiten het doelgroep register vind je ook via deze link. Als de organisatie speciaal alleen voor mensen uit het doelgroep register is dan staat dat expliciet vermeld. Maar vraag voor de zekerheid bij al deze organisaties wel van tevoren even na welke van de bij hen aangesloten werkgevers alleen maar open staan voor mensen in het doelgroep register. Dat voorkomt teleurstellingen.
 • Word zelfstandige. UWV en gemeenten hebben de wettelijke mogelijkheid om alle mensen met een beperking te ondersteunen om (zo nodig met behoud van uitkering) een eigen onderneming te beginnen. Bekijk de mogelijkheden
 • Werkgever Service punt Zaanstreek-Waterland is een pilot begonnen om ook mensen die niet in doelgroep register staan te begeleiden naar werk. Je kunt je bij het WSP aanmelden als je inwoner bent van Zaanstreek Waterland, ongeacht wat voor uitkering je hebt. Ook als je geen recht hebt op een uitkering kun je hier aankloppen.

Tips om hulp te vragen

Hoe moeilijk soms ook, probeer hulp te vinden. Soms lukt het gewoon niet om alleen je weg te vinden in het doolhof van regels.
De instantie die jouw uitkering betaalt is ook verantwoordelijk voor het bieden van hulp naar werk of financiering van werkplekaanpassingen.  Als je geen uitkering hebt (Niet Uitkerings Gerechtigd bent) dan is de gemeente waar jij woont verplicht om jou te helpen bij het vinden van werk. Ook moeten zij jouw voorzieningen/werkplekaanpassingen betalen.
Lukt het niet om meteen hulp te krijgen waar je recht op hebt? Neem dan contact op met Incluvisie of kijk of er ‘onafhankelijke cliëntondersteuning voor werk & inkomen’ aanwezig is in jouw gemeente. Dit zijn gemeenten wettelijk verplicht voor hun inwoners. Alleen eerlijk is eerlijk, het is nog lang niet overal van de grond gekomen.

De opmerkingen in de chat

Er zijn voorbeelden van gemeenten die niet in hokjes denken en goede begeleiding geven, maar de algemene teneur was toch wel dat er geen maatwerk is bij gemeenten en dat veel werkgevers bij een kennismaking als eerste vragen of je wel in het doelgroep register staat.  Heb je geen beperking of ben je officieel “beter” dan kijkt men niet naar waar jij hulp bij nodig hebt om aan het werk te komen. Zo kun je bijvoorbeeld officieel genezen zijn van kanker maar heb je bij in je werk nog steeds last van de bijwerkingen van de chemo, dan wordt dat niet erkend als arbeidshandicap terwijl werkgevers je toch niet in dienst nemen.

Op naar verandering. Belangen behartigen

Wat moeten Incluvisie, Ieder(in), samen bouwen aan Participatie, Support Stotteren en nog veel meer organisaties gaan doen om meer perspectief te bieden aan arbeidsgehandicapten die niet in het doelgroep register staan. De aanwezigen gaven onderstaande mee:

 • Maak duidelijk dat wij er zijn!? Maak ons zichtbaar
 • De hele definitie van de doelgroep aanpassen. Juridisch met één streep de situatie veranderen. Maakt het een stuk makkelijker. Wij moeten ook onder de doelgroep vallen. Dat is de oplossing. Daar moet een (politieke)lobby op gevoerd worden.
 • Mensen beter informeren over wat ze zelf kunnen doen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Samen staan we sterker. Wie doet er mee.

Alle deelnemers gaven aan dat we vooral met zoveel mogelijk mensen en organisaties moeten samenwerken om verandering te weeg te brengen.  Zo voorkom je dat er versnippering ontstaat in de belangenbehartiging.

Op korte termijn kan iedereen met ons meedenken via

In een later stadium kunnen we dan kijken of we een website en social media gewijd aan mensen die niet in het doelgroepregister staan op elkaar kunnen afstemmen en zo een gezicht naar buiten toe kunnen vormgeven dat we kunnen gebruiken in een politieke lobby.

Een aantal mensen hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven zich willen aan te sluiten en mee te helpen waar mogelijk. Deze hebben wij genoteerd. Wil jij ook graag op een of andere manier bijdragen?

Was je niet bij de bijeenkomst maar wil je ook een bijdrage leveren. Ook dat kan. Neem in beide gevallen contact op met:

Roos Hoelen: Roos@incluvisie.nl 06-20915820

Borrelpraat

Opmerkingen bij de borrel:

“UWV wordt geacht wetgeving uit te voeren. Als we wetgeving aanpassen, moet UWV dat uitvoeren”

“Doelgroepregister is soms ook stigmatiserend”

“Super dat dit georganiseerd wordt.

“Heel herkenbaar”

“Maakt dit dagelijks mee als arbeidsdeskundige. Vaker doen, ook op socialmedia. Delen, vuist maken!”

Laat het ons weten als je mee wilt doen of denken.

Zijn er nog andere gedachten die bij je op komen n.a.v. dit verslag. Of ken jij nog goede initiatieven die onder de aandacht verdienen te komen? Mail dan gerust naar roos@incluvisie.nl