logo incluvisie

Maakt u vandaag nog het verschil?

Maakt u vandaag nog het verschil?

Aan alle medewerkers van WSP, RMT, re-integratiebureaus etc.

 

Veel mensen aan tafeltjes met elkaar in gesprek.

Neem deel aan Netwerk Incluvisie-Werkgeversgesprekken en breng uw werkzoekende cliënten met een beperking en werkgevers dichter bij elkaar.

In een krappe arbeidsmarkt is het van groot belang dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Mensen met een beperking hebben vaak het talent en de wil om te werken, maar worden regelmatig onderschat door werkgevers. Tegelijkertijd hebben werkzoekenden ook vaak onterechte aannames, waardoor ze terughoudend zijn bij het solliciteren of nerveus zijn voor een gesprek. Dit resulteert helaas vaak in een gemiste match.

Voor u als professional in re-integratie of arbeidsbemiddeling de uitdaging om de partijen bij elkaar te brengen

Tijdens de Netwerk Incluvisie – Werkgeversgesprekken krijgt u de unieke kans om samen met werkgevers en werknemers te ontdekken hoe wederzijdse vooroordelen, aannames en ongemak een succesvolle match in de weg kunnen staan.

De gesprekken bieden een platform waar werkgevers en werknemers/werkzoekenden in een open en veilige sfeer vrijuit kunnen praten over hun verwachtingen, wensen en zorgen. Door inzicht te krijgen in elkaars perspectief, kunnen vooroordelen worden weggenomen en ontstaat er ruimte voor een succesvolle samenwerking.

Wij nodigen alle professionals graag uit om deel te nemen aan een Netwerk Incluvisie-werkgeversgesprek. U leert niet alleen onze methodiek kennen waardoor u ook zelf een open sfeer tussen een werkzoekende en een werkgever leert creëren maar U krijgt ook waardevolle inzichten die u kunnen helpen om zelf Netwerk Incluvisie- Werkgevers gesprekken te organiseren. Samen kunnen we een brug slaan tussen werkgevers en werknemers, en ervoor zorgen dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan.

Meer weten of u aanmelden voor de gesprekken? Mail naar Roos Hoelen en laat weten in welke regio u een gesprek wilt bijwonen.