logo incluvisie

Onderwijsinstelling vergroot loopbaankansen studenten met een beperking.

Als onderwijsinstelling bijdragen aan een goede begeleiding van studie naar baan, specifiek voor studenten met een beperking? 

In eerste instantie bent u verantwoordelijk voor het opleiden tot een diploma. U wilt echter ook uw bijdrage leveren aan goed burgerschap, studentenwelzijn en een goede transitie naar de arbeidsmarkt. Daarvoor zet u al diverse interventies in. Toch weet u uit ervaring dat het niet altijd even gemakkelijk is om alle jongeren hierin succesvol te begeleiden. Vooral jongeren met een beperking lopen volgens onderzoek van SCP de kans werkloos te raken en een gat in hun cv op te lopen dat lastig te repareren zal zijn na de coronacrisis. Met deelname aan MDTL, maatschappelijke diensttijd loopbaankansen, kunt u extra bijdragen aan het tegengaan van dit probleem.

Wat is het?

Het project maatschappelijke diensttijd biedt werknemers en studenten met een beperking de gelegenheid een maatschappelijke diensttijd te vervullen en tegelijkertijd hun eigen loopbaankansen en die van anderen ook in coronatijd te vergroten.  Het project wordt uitgevoerd door een consortium van 4 partijen: Loopbaangroep, ECIO, Incluvisie en Regioplan.

Hoe vergroten we de loopbaankansen?

In dit traject koppelen we een student met een beperking aan een jonge werknemer met een beperking. De student loopt 40 uur mee met de werknemer of voert een onderzoek of andere vastgestelde taak uit.

Wat levert het op?

  • Studenten worden begeleid van een studie naar een loopbaan, o.a. door te bouwen aan een professioneel netwerk en te ontdekken waar zij goed in zijn en wat voor organisatie bij hen past.
  • Uw onderwijsinstelling draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen zijn of haar talenten ten volle kan benutten. Studenten ervaren dat werken mogelijk is en krijgen meer zelfvertrouwen.
  • U helpt een kwetsbare groep om werkfit uit de corona crisis te komen
  • Studenten en jonge werknemers doen vaardigheden en competenties op welke worden opgenomen in een officieel erkend Europass certificaat, een boost voor hun CV

Wat vragen wij van u?

  • U verspreidt informatie over MDTL binnen uw onderwijsinstelling – breed of via de lijn van studieloopbaanbegeleiders – zodat studenten met een beperking op de hoogte zijn van MDTL en hieraan kunnen deelnemen.
  • U verspreidt informatie over MDTL rechtstreeks aan uw studieloopbaanbegeleiders en stelt hen in staat om als begeleider deel te nemen aan MDTL. Indien mogelijk krijgen zij toestemming om hieraan deel te nemen tijdens werktijd.

Nog vragen?

MDTL wil ze graag beantwoorden. Wij denken ook graag met u mee over hoe dit project binnen uw onderwijsinstelling vorm kunt geven. Meer weten, lees hier meer of neem contact op met:

Marit Schreurs
Adviseur
+31 6-15592318
MSchreurs@cinop.nl