logo incluvisie

SROI

Social Return on Investment.

Social return-afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en worden als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

 

vrouw in rolstoel achter bureau

De centrale overheid (ministeries, gemeenten, provincies etc.) neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 250.000 in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

De groepen waar het om gaat zijn:
1. Participatiewetgerechtigden die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden en/of 50 jaar of ouder zijn;
3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) gerechtigden;
7. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
8. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet sociale werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL-opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.
Meer lezen kan op de website Pianoo

Het is bij een sollicitatie altijd nuttig om een werkgever te wijzen op bovenstaande wetgeving en hem te laten weten aan welke wet hij voldoet als hij jou aanneemt.
Als je als arbeidsgehandicapte niet onder het quotum valt is het dus wel mogelijk dat je bij een bedrijf onder de SROI-verplichting valt. Informeer dan ook altijd of de werkgever opdrachtgevers bij landelijke overheid en gemeenten heeft en of hij dus door jou aan te nemen aan zijn SROI-verplichting voldoet.

 

Disclaimer