logo incluvisie

Toon je talent, het sollicitatiegesprek

Toon je talent!

 

jonge man staand voor een Mercedes

 

Jij bepaalt hoe je sollicitatiegesprek verloopt

Allereerst natuurlijk de vraag of je wel of niet van te voren meldt dat je een beperking hebt. In de tweede helft van deze film wordt daar antwoord op gegeven

En daarna het gesprek. Jij bepaalt hoe je sollicitatiegesprek verloopt

Hieronder vind je tips over wanneer, hoe en hoe lang je tijdens een sollicitatiegesprek communiceert over je beperking.
Je hebt meer invloed op het gesprek dan je denkt.

 

Wanneer communiceer je over je beperking?

Nadat je door slim gebruik van sociale media en door jouw goedverzorgde cv waar alleen de zaken in staan die voor de werkgever relevant zijn en waarin je je laatste werkervaring het eerst hebt gemeld, ben je dan nu uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Nu moet je beslissen op welk moment je de werkgever inlicht over jouw beperking. De keuzes die je kunt maken:

• Nadat je uitgenodigd bent voor een gesprek bel je een dag van tevoren de werkgever om hem voor te bereiden op het feit dat je een beperking hebt. De werkgever moet wel erg bot zijn om je dan nog af te wijzen. Daar kan hij formeel dan immers geen goede reden voor geven. (Als je beperking erg zichtbaar is zou je voor deze benadering kunnen kiezen.)
• Je wacht met het communiceren over je beperking tot het moment dat je op gesprek bent en brengt het dan na korte tijd te berde. Vooral als de werkgever waarschijnlijk wel iets aan je ziet is dit verstandig. Als een werkgever zich onbewust steeds afvraagt wat er met jou aan de hand is dan leidt dat af van waar dit gesprek eigenlijk over moet gaan. Namelijk jouw geschiktheid en enthousiasme voor de functie. Ieder mens voelt zich onbehaaglijk bij onduidelijkheid. Als er duidelijkheid is kan de werkgever dit onderwerp loslaten en zich concentreren op de essentie, namelijk jouw talenten.

 

Hoe communiceer je over je beperking?

Probeer niet in al te medische termen te communiceren over je beperking. Dat wil de werkgever namelijk helemaal niet weten. Vertel kort wat de beperking inhoudt en schets kort wat de gevolgen zijn voor jouw handelen op de werkvloer. Vertel welke voorzieningen je nodig hebt en geef aan dat je de werkgever kunt ondersteunen bij het aanvragen van deze voorzieningen. Laat zien dat jij zelf voor ieder probleem een oplossing kent. Een werkgever heeft een bedrijf te runnen en productie te maken. Dat is zijn eerste zorg. Hij/zij wil vooral weten wat hij aan je heeft en wat hij van jou kan verwachten qua productie. De werkgever is geen re-integratiebureau. Vertel welke positieve eigenschappen jij ontwikkeld hebt door het leren leven en werken met een beperking, die nuttig zijn bij het uitoefenen van de functie waar jij op solliciteert.

 

Hoe lang communiceer je tijdens het gesprek over je beperking?

Jouw beperking is maar een onderdeeltje van jou en dat moet je duidelijk laten merken door niet al te veel tijd te besteden aan het bespreken ervan. 7 minuten is genoeg. Als je vindt dat het gesprek te lang over jouw beperking gaat ga dan vragen stellen over de functie, de inhoud en de taken etc. Werkt dit niet stel dan vragen aan je gesprekspartner die over hem of haar zelf gaan. Zorg dat je op Google het een en ander hebt opgezocht over je gesprekspartner. Zoek daar wat positieve zaken uit en breng die te berde. Bijvoorbeeld: “Ik zag dat u naast uw werk ook nog een korfbalteam leidt. Wat knap dat u dat doet naast uw drukke baan.” Iedereen krijgt graag complimentjes en praat graag over zichzelf. Hiermee neem je mensen voor je in en presenteer je je als een belangstellende en prettige (toekomstige) collega. Het neemt mensen voor je in en leidt ze af van jouw beperking. En mensen voelen zich meer op hun gemak met jou. Want realiseer je dat mensen die weinig ervaring hebben met iemand met een beperking het toch altijd spannend vinden. Ze moeten uit hun comfortzone komen. Het is aan jou je gesprekspartner op zijn of haar gemak te stellen. Dat levert je veel op.

 

Positieve eigenschappen

In een gesprek wordt vaak gevraagd wat je positieve eigenschappen zijn. Noem dan ook eigenschappen die jij extra ontwikkeld hebt door het dealen met je beperking. Bijvoorbeeld: je bent creatief en oplossingsgericht omdat je met jouw beperking soms creatief moest zijn om je te kunnen redden op je werk, vrijwilligerswerk of studie. Je hebt ook in vorige banen of vrijwilligerswerk laten zien dat je die oplossingsgerichtheid toe kunt passen in je werk.

 

Voordelen voor de werkgever

Het aannemen van mensen met een beperking geeft de werkgever recht op subsidies en fiscale aftrekposten en levert zo dus financieel voordeel op. Bekijk welke subsidies en fiscale voordelen er voor jou en je werkgever zijn als hij je aanneemt. Zoek uit op welke subsidie of fiscaal voordeel een werkgever recht heeft als hij jou aanneemt. Laat hem ook weten welke wettelijke verplichting hij nakomt door jou aan te nemen.

 

Leuk om te weten is dat behalve de subsidies die je meebrengt het goed voor de zaken is om werknemers met een beperking aan te nemen. De arbeidsgehandicapte draagt bij aan het rendement van de onderneming want:

• Je maakt het de werkgever makkelijker overheidsopdrachten binnen te halen (SROI).
• Je draagt door je kwetsbaarheid bij aan een opener en dus positieve bedrijfscultuur en dus tot meer productiviteit (door daling ziekteverzuim op de afdeling en kwetsbaarheid waardoor anderen zich ook opener opstellen).
• Je bent goedkoper dan een gewone werknemer terwijl je wel dezelfde kwaliteit biedt (=mobiliteits- en andere bonussen).
• Divers verspreid personeelsbestand = een grotere verscheidenheid aan kennis, visies en inzichten binnen een organisatie.
• Je draagt bij aan de klantenbinding doordat de organisatie door jou aan te nemen weer meer kennis heeft van een groter aantal klantengroepen, door identificatie met verschillende medewerkers. Met deze kennis kunnen nieuwe klantengroepen gericht benaderd en binnengehaald worden. Voorbeeld: binnen een middelgrote bank gaf een visueel beperkte medewerker aan dat de site waar klanten verzekeringen konden kopen slecht toegankelijk was voor visueel beperkten. De site is verbeterd en ze hebben nu meer klanten doordat visueel beperkten hun producten nu ook afnemen.
• Je draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit want onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat op afdelingen waar een arbeidsgehandicapte werkt het ziekteverzuim op die afdeling daalt.
• Er is meer innovatie op de werkvloer doordat men werkprocessen door aanpassingen efficiënter maakt.
• Diversiteit is goed voor het imago van een onderneming.

Uit een enquête van de Europese Commissie blijkt dat Europese bedrijven met een diversiteitsbeleid vaak positieve effecten zien door dit beleid. Meer dan de helft van deze bedrijven (59 procent) met een diversiteitsbeleid geeft aan dat dit een positieve invloed heeft op hun productiviteit. 63 procent ziet een directe link tussen diversiteit en innovatie.
Al deze zaken hoef je natuurlijk niet te bespreken in een eerste gesprek. Maar als je je bovenstaande realiseert zit je wel zelfverzekerder in een gesprek.

 

Wil jij eens oefenen met het communiceren over jouw beperking?

Check dan regelmatig onze Agenda met workshops.